‘สืบมรรคาทัศนาทั่วไทย’นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์‘กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/705167

‘สืบมรรคาทัศนาทั่วไทย’นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์‘กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ’

‘สืบมรรคาทัศนาทั่วไทย’นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์‘กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ’

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ในระหว่างปี 2564-2565 มาจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี 2565 หัวข้อ “สืบมรรคาทัศนาทั่วไทย” โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้ร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ไปจนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2566

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน พร้อมทั้งทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานมาจัดแสดงในนิทรรศการ รวมทั้งทรงจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ประจำปี 2565 แก่ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นายนิติกร กรัยวิเชียร เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ และคณะกรรมการจัดงานเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์“สืบมรรคาทัศนาทั่วไทย” จัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ในระหว่างปี 2564-2565 ประกอบไปด้วย ภาพแขวนผนัง จำนวน 150 ภาพ ภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ จำนวน 106 ภาพ Art wall จำนวน 10 ภาพ โดยแต่ละภาพนอกจากเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทรงประสบพบเห็นสิ่งต่างๆ ที่ทรงสนพระราชหฤทัยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่าย อีกทั้ง ยังให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มาชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายของพระองค์ท่าน อาทิ ภาพปราสาทสด๊กก๊อกธม ที่ทรงถ่ายภาพเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565, ภาพน่าจะเป็นทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ที่ทรงถ่ายภาพเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565, ภาพทหารพันธุ์ดี ทหารการสัตว์ จังหวัดนครนายก ที่ทรงถ่ายภาพ 6 กรกฎาคม 2565, ภาพดูการเลี้ยงกบของป้าสมดวงที่ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่ทรงถ่ายภาพเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565, ภาพแมวของเพื่อนบ้าน ที่ทรงถ่ายภาพเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้น

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์“สืบมรรคาทัศนาทั่วไทย” ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ด้วยการสนับสนุนจาก บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ เปิดให้ชมไปจนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2566 (หยุดทุกวันจันทร์) เวลา 10.00-20.00 น. และมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สืบมรรคาทัศนาทั่วไทย” ในราคาเล่มละ 900 บาท ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร(สี่แยกปทุมวัน) และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s