เลขาฯมูลนิธิสืบฯบุกทส. ยื่น 3 ข้อเรียกร้องคดีอธิบดีกรมอุทยานฯรีดส่วยลูกน้อง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/705128

เลขาฯมูลนิธิสืบฯบุกทส. ยื่น 3 ข้อเรียกร้องคดีอธิบดีกรมอุทยานฯรีดส่วยลูกน้อง

เลขาฯมูลนิธิสืบฯบุกทส. ยื่น 3 ข้อเรียกร้องคดีอธิบดีกรมอุทยานฯรีดส่วยลูกน้อง

วันพุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566, 15.50 น.

วันนี้ 18 มกราคม 2566 นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ยื่นแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ “ทวงถามความคืบหน้าการคืนความชอบธรรมให้บุคลากร กรมอุทยานฯ และกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเรียกรับสินบน” จากเหตุการณ์ที่นายรัชฏา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับผลประโยชน์จากการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา รายละเอียดตามที่ปรากฎเป็นข่าว โดยมีนายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบหนังสือดังกล่าว

ทั้งนี้ทางมูลนิธิสืบฯ ได้มีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ โดยมีใจความสำคัญดังนี้

1. ควรตรวจสอบเส้นทางการเงินขบวนการทุจริตเรียกรับสินบนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขยายผลเพื่อให้เชื่อมโยงไปถึงผู้ร่วมกระบวนการกระทำผิด รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกลำดับชั้น

2. จัดแถลงความคืบหน้าของการสืบสวนอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ทำงานภายใต้หลักฐานข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบชัดเจน

3. ชี้แจงความคืบหน้าในการคืนความชอบธรรมให้แก่บุคลากรของกรมอุทยานฯ ที่ถูกโยกย้ายอย่างไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม เร่งดำเนินการจัดทำโครงสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) โดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดี รักษาการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวว่า ณ ขณะนี้ กระบวนการทั้งหมดดำเนินการไปตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ โดยทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบ และในส่วนของกระทรวงฯ ก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว นางรุ่งนภากล่าวท้ายว่า “อยากให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการทั้งหมด และฝากติดตามสถานการณ์นี้ต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s