ไทยจัดแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติที่ภูเก็ต มีเยาวชน 16 ชาติ เข้าร่วมการแข่งขัน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/705080

ไทยจัดแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติที่ภูเก็ต  มีเยาวชน 16 ชาติ เข้าร่วมการแข่งขัน

ไทยจัดแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติที่ภูเก็ต มีเยาวชน 16 ชาติ เข้าร่วมการแข่งขัน

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย บริษัท M REPUBLIC EVENT CO.,LTD. ภาครัฐและเอกชน เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติ IRO 2022 (International Robot Olympiad 2022 : Phuket Thailand) เมื่อกลางเดือนมกราคม 2566 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง สะพานหินเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน มีตัวแทนจากแต่ละประเทศเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อาทิ นายคิม จอง วาน ประธานสมาคมหุ่นยนต์แห่งประเทศเกาหลี คณะผู้ฝึกสอน และผู้ปกครองนักเรียนจากประเทศต่างๆ

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เพื่อให้เยาวชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างมิตรภาพในฐานะผู้นำแห่งอนาคต เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการพัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคต ทั้งยังเป็นเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 16 กติกา แยกออกเป็น 2 ระดับชั้น คือ รุ่นจูเนียร์ ระดับประถมศึกษา ช่วงอายุ 10-12 ปี และรุ่นชาเลนจ์ ระดับมัธยมศึกษา ช่วงอายุ 13-18 ปี มีผู้เข้าร่วมจาก 16 ชาติ รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน โดยมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตและสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมหลายทีมด้วยกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s