NT ส่งเสริมและใส่ใจ‘เด็กยุคดิจิทัล’สู่โลกเทคโนโลยี จัดแข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ)

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/705147

NT ส่งเสริมและใส่ใจ‘เด็กยุคดิจิทัล’สู่โลกเทคโนโลยี  จัดแข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ)

NT ส่งเสริมและใส่ใจ‘เด็กยุคดิจิทัล’สู่โลกเทคโนโลยี จัดแข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ)

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความตื่นตัว และก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ภาครัฐและเอกชน ต้องให้ความใส่ใจและส่งเสริม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรต่างๆ ได้มีความตื่นตัว โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในกลุ่มเด็กยุคดิจิทัล
ที่จะเติบโตและมีบทบาทสำคัญต่อการผลักดันให้เกิดความเจริญในทุกด้าน ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรม “แข่งขัน Robot Battle 2023” (สนามพิเศษ) ขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ในกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าว ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมแข่งขัน โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และพันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมให้การต้อนรับ

การจัดกิจกรรม “แข่งขัน Robot Battle 2023” (สนามพิเศษ) มุ่งเน้นไปยังกลุ่ม นักเรียน นักศึกษา อายุตั้งแต่ 7-19 ปี ขึ้นไป โดยได้เปิดรับ
ทีมเข้าแข่งขันรวม ทั้งสิ้น 32 ทีม โดยมีจำนวน 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ เพื่อเข้ามาแข่งขัน แข่งขัน LEGO@ Robot Battle (สนามพิเศษ) แข่งขันหุ่นยนต์ LEGO* แบบบังคับมือ ในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งแต่ละทีมที่ผ่านเข้ามาแข่งขัน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีศักยภาพในการเคลื่อนไหวผ่านการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และทุกคนทุ่มเทใช้พลังสมองการวางแผนแข่งขันกันอย่างเต็มความสามารถ สร้างสีสันในการแข่งขันให้กับผู้เข้าร่วมชมอย่างมาก ในงานนี้ ร.ต.ท.หญิง เรวดี ศรีท้าว อดีตนักวิ่งลมกรดทีมชาติ มาร่วมงานเพื่อสร้างสีสันและให้กำลังใจกับน้องนักแข่ง พร้อมนำตุ๊กตาน้อง คอนเนค มาแจกให้กับเด็กๆ ซึ่งเธอรู้สึกตื่นตากับการทำงานของหุ่นยนต์และตื่นใจกับนวัตกรรมจากฝีมือของนักแข่งแต่ละทีมอย่างมาก

พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “แข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ) ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อที่จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีประสิทธิภาพ โดยนำทรัพยากรการศึกษาทางกายภาพและดิจิทัลที่หลากหลายมาช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดคิดสร้างสรรค์ด้วยเหตุผลอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงเปิดพื้นที่ให้แสดงศักยภาพ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เด็กยุคดิจิทัล เกิดแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) NT จึงร่วมมือกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดการแข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ)

สิ่งสำคัญ คือ การเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนให้สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต อีกทั้ง เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำไปสู่การยกระดับให้เด็กและเยาวชน เติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพของประเทศ มีส่วนในการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวทันนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ด.ช.ภีมพัฒน์ ศิริพานิชวัฒนา ตัวแทนทีม JM จากสถาบัน Robot Play กล่าวว่า “ดีใจมากครับ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน LEGO@ Robot Battle (สนามพิเศษ) ส่วนสำคัญที่ทำให้ได้รับชัยชนะ ก็คือ ครอบครัว คุณครู และเพื่อนๆ ที่คอยสอนและให้กำลังใจครับ ผมเริ่มเล่นต่อหุ่นยนต์มาได้ไม่นานมากครับ ประมาณ 3-4 ปี ต่อมาก็เริ่มสนใจแบบจริงจังเพื่อเข้าแข่งขันครับ คุณพ่อ-คุณแม่ เห็นผมชอบเล่นต่อเลโก้ และเห็นว่าโรบอท เริ่มเข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิต เลยหาที่เรียนเกี่ยวกับ เลโก้ และ Coding พอได้เรียนแล้วรู้สึกชอบมากครับ ที่ผมชอบเพราะเป็นเรื่องเทคโนโลยี มีการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พอต่อเป็นตัวหุ่นขึ้นมาได้ตามจินตนาการ แล้วเราสามารถบังคับให้เคลื่อนไหวได้จริง ก็รู้สึกสนุกมากครับ อนาคตก็ยังสนใจเรื่องเทคโนโลยี และอยากเป็นนักพัฒนาเกมครับ”

สำหรับทีมที่ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลจากการแข่งขัน LEGO@ Robot Battle (สนามพิเศษ) แข่งขันหุ่นยนต์ LEGO* แบบบังคับมือ มอบรางวัลโดย นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และกรรมการ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม JM จากสถาบัน Robot Play ได้แก่ ด.ช.ปราบศิระพงศภัค, ด.ช.ภีมพัฒน์ ศิริพานิชวัฒนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม Love Robot จากสถาบัน Robot Play ได้แก่ ด.ช.ณธรรศ ทางธนกุล, ด.ช.อนิรุทธ์จิรวัฒนางกูร รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 ทีม คือทีม RS จาก King›s College International School

ได้แก่ ด.ช.สุวิจักขณ์ ทิพย์วโรรส, ด.ช.ณฐกร รัชตไพศาล และทีม A จาก สถาบัน Robot Play ได้แก่ ด.ช.ปียะพัทธ์ พันธ์ประสิทธิ ส่วนรางวัลพิเศษ หุ่นยนต์ทำลายล้าง ได้แก่ ทีม Love Robot จาก สถาบัน Robot Play ได้แก่ ด.ช.ณธรรศ ทางธนกุล, ด.ช.อนิรุทธ์ จิรวัฒนางกูร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s