“กกต.” เปิดยอดบริจาคพรรคการเมือง “ภูมิใจไทย”สูงสุด 26 ล้าน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/541237

19 ม.ค. 2566

"กกต." เปิดยอดบริจาคพรรคการเมือง "ภูมิใจไทย"สูงสุด 26 ล้าน

“กกต.” เปิดยอดบริจาคพรรคการเมือง “ภูมิใจไทย”อันดับ1 จำนวน 26 ล้าน รองลงมา”เพื่อไทย” จำนวน 16 ล้าน และน้องใหม่อย่าง”รวมไทยสร้างชาติ”3ล้าน

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีรายงานว่า มีการเผยแพร่ บัญชีรายชื่อผู้บริจาคและจำนวนเงินที่บริจาคให้กับพรรคการเมืองประจำเดือน พ.ย.2565 โดยมีทั้งหมด 14 พรรค ประกอบด้วย 

พรรคมิติใหม่ 552,500 บาท

พรรครวมไทยรักชาติ 105,150 บาท

พรรคเศรษฐกิจไทย 1,740,000 บาท

พรรครวมไทยสร้างชาติ 3,000,000 บาท

พรรคเพื่อไทย 16,000,000 บาท

พรรคไทยศรีวิไลย์ 250,000 บาท

พรรคเส้นทางใหม่ 200,000 บาท

พรรคประชาธิปัตย์ 598,000 บาท

พรรครักษ์ธรรม 21,000 บาท

พรรคประชาชาติ 50,000 บาท

พรรคกล้า 800,000 บาท

พรรคเป็นธรรม 48,000 บาท

พรรคก้าวไกล 251,239 บาท

พรรคภูมิใจไทย 26,000,000 บาท

โดยพรรคที่น่าสนใจและมียอดบริจาค 3 อันดับแรก คือ

พรรคภูมิใจไทย มียอดบริจาค 85 รายการ รวมมูลค่า 26 ล้านบาท ผู้บริจาค เช่น หจก.น้ำก่ำก่อสร้าง เอกชนรับเหมาก่อสร้าง บริจาค 10 ล้านบาท, บริษัท บีเอสซี โอเปอเรชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด 1 ล้านบาท, บริษัท ธนาวิส 2020 จำกัด 1 ล้านบาท, น.ส.ทัศนีย์ โพธารส บริจาค 2 ล้านบาท, นายกำพล อัศวโชค บริจาค 2 ล้านบาท, น.ส.สุภัทรา สอนแตง บริจาค 2 ล้านบาท, นายนรเทพ อมรางกูร บริจาค 3 ล้านบาท, นายธวัช เบญจพลชัย บริจาค 2 ล้านบาท, นายบุญส่ง ศิริมาศเกษม บริจาค 1 ล้านบาท เป็นต้น

พรรคเพื่อไทย ผู้บริจาครวม 9 รายการ รวมมูลค่า 16 ล้านบาท เช่น นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้อำนวยการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร (กทม.) พรรคเพื่อไทย 2 ล้านบาท, นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล แกนนำคนสำคัญของพรรค 4 ล้านบาท, น.ส.จุฑารัตน์ เมนะเสวต เพื่อนสนิทคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 3 ล้านบาท, นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 1 ล้านบาท เป็นต้น

พรรครวมไทยสร้างชาติ ผู้บริจาครวม 3 รายการ รวมมูลค่า 3 ล้านบาท ได้แก่

– นายชัยชาญ อุปพันธ์ นักธุรกิจ เป็นกรรมการบริษัท 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เซอร์วิส ออโต้ช๊อป จำกัด บริษัท เดอะ ทีพีเอส จำกัด หจก.เพอร์เฟค ชายน์ บริจาค 1 ล้านบาท, บริษัท เอ วาย ดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำธุรกิจขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มี น.ส.สุมนัส มนตรีโชค เป็นกรรมการ บริจาค 1 ล้านบาท, บริษัท อี.เอ็น.ซ็อฟท จำกัด 

-นายสาวิทย์ อิทธิพงษ์ และนายธนพล ขันธหิรัญ เป็นกรรมการบริการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมบริการติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมระบบซอฟต์แวร์ นายสาวิทย์ อิทธิพงษ์ 

-นายธนพล ขันธหิรัญ บริจาค 1 ล้านบาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s