‘ชาติไทยพัฒนา’ ประชุมพรุ่งนี้ แก้ข้อบังคับ ปรับนโยบายพรรค

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/541220

19 ม.ค. 2566

'ชาติไทยพัฒนา' ประชุมพรุ่งนี้ แก้ข้อบังคับ ปรับนโยบายพรรค

รับฟัง ทำจริง นำมาแก้ปัญหา ธีมนโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา ประชุมพรุ่งนี้ พร้อมปรับข้อบังคับพรรครับ’เลือกตั้ง’ครั้งหน้า

พรรคชาติไทยพัฒนา จัดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 20 ม.ค.66นี้ เพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และมีการนำเสนอนโยบายพรรคชาติไทยพัฒนากับการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566  โดยรับฟังแนวนโยบาย มาจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ

จากการลงพื้นที่ของสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา และผู้แทนราษฎรของพรรค นำมาประมวลผล รวบรวมและผลักดันออกมาเป็นแนวนโยบาย ที่จะนำเสนอให้กับประชาชน พรรคชาติไทยพัฒนาเน้น ‘รับฟัง ทำจริง’ และนำมาแก้ไข

วราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาระบุว่าการทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนาที่ผ่านมา ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำปัญหาของพี่น้องประชาชนมาแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรมหลายเรื่อง และแน่นอนว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ยังต้องทำ

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นนักปฎิบัติของพรรคชาติไทยพัฒนาตั้งแต่สมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี มาจนถึงปัจจุบัน  และยังยึดถือแนวนโยบายดังกล่าวอยู่ ไม่เน้นลดแลกแจกแถม แต่เน้นถึงการทำได้จริง และแก้ไขปัญหาของประเทศชาติในระยะยาว โดยพุ่งเป้าไปที่ประเด็นเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน และความยั่งยืนของประเทศชาติ

ส่วนการแก้ไขข้อบังคับพรรคนั้น ก็เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายเลือกตั้งที่ออกมาใหม่เท่านั้น เช่น กติกา ค่าสมาชิก เพื่อความคล่องตัวในการทำงานให้มากขึ้นเมื่อกฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายพรรคการเมืองที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงต้องปรับแก้ข้อบังคับพรรคให้สอดคล้องกับกฎหมายในอนาคต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s