ประธานรัฐสภา ขอร้องร่วมกันแก้ปัญหา’องค์ประชุม’ไม่ให้สภาล่ม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/541254

19 ม.ค. 2566

ประธานรัฐสภา ขอร้องร่วมกันแก้ปัญหา'องค์ประชุม'ไม่ให้สภาล่ม

เหลือเวลาอีก 5 สัปดาห์ก่อนปิดสมัยประชุม ‘ประธานรัฐสภา’ ขอความร่วมมือแก้ปัญหาองค์ประชุม มีความรับผิดชอบ ไม่หนีปัญหา

การประชุมวิป2ฝ่าย กับ อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนคณะรัฐมนตรี วันนี้ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ขอความร่วมมือเรื่ององค์ประชุม โดยระบุว่าแม้จะมีสมาชิกไม่เห็นด้วยกับกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายกัญชา กัญชง สมาชิกสามารถแสดงออกความไม่เห็นด้วยโดยการ ลงมติไม่รับ

แต่หากแสดงออกด้วยการทำให้องค์ประชุมไม่ครบ แบบนี้เป็นการหนีปัญหา และต้องหนีตลอดไม่จบสิ้น กฎหมายก็ไม่ได้ผ่านการพิจารณา จึงขอร้องว่าเวลาที่เหลืออยู่ของสภาอีก 5 สัปดาห์  ให้ร่วมประชุมให้ครบ เพื่อให้กฎหมายเหล่านี้ได้จบ จึงขอความร่วมมือทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลว่าเป็นภาระหน้าที่แสดงความรับผิดชอบไม่หนีปัญหา

ประธานรัฐสภาขอให้นายอนุชา แจ้งต่อรัฐบาลในฐานะเสียงข้างมาก ช่วยบอกพรรคร่วมรัฐบาลรับผิดชอบเรื่องขององค์ประชุมให้มาก ส่วนฝ่ายค้านก็ขอความร่วมมือ แม้จะไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนั้น แต่อยากให้ใช้วิธีการไม่รับ มากกว่าการไม่กดบัตรแสดงตนทำให้ไม่ครบองค์ประชุม เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นก็เหมือนหนีปัญหา เช่นกันและหวังว่าคำขอร้องวันนี้จะทำให้องค์ประชุมดีขึ้น

ส่วนเรื่องการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152 นั้น นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่ 1 จะนัดประชุมหารือวันที่25 ม.ค.นี้ เพื่อกำหนดวันอภิปราย และขออย่าไปกังวลว่ารัฐบาลจะหนีไม่ให้อภิปราย โดยการยุบสภา ถ้ารัฐบาลทำเช่นนั้นรัฐบาลก็พังและเสียหาย เท่ากับหนีการอภิปรายความเชื่อถือก็หมด ฉะนั้นข้อวิตกนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น

เมื่อกฎหมายหลายฉบับถ้าผ่านสภาผู้แทนฯไปแล้ว ช่วงปิดประชุมสามารถเปิดสมัยวิสามัญเพื่อให้วุฒิสภาได้พิจารณากฎหมายได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญหรือไม่ หากไม่มีการยุบสภา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s