‘ม.จ.อุทัยกัญญา ภานุพันธุ์’ ทรงลงพระนามถวายพระพร ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/705424

'ม.จ.อุทัยกัญญา ภานุพันธุ์' ทรงลงพระนามถวายพระพร 'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา'

‘ม.จ.อุทัยกัญญา ภานุพันธุ์’ ทรงลงพระนามถวายพระพร ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566, 17.29 น.

“ม.จ.อุทัยกัญญา ภานุพันธุ์” ทรงลงพระนามถวายพระพร “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2566 ที่ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะบุคคลและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน พระสงฆ์ ประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดพร้อมใจนำแจกันดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของมาทูลเกล้าถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทรงลงพระนามและนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน  อาทิ  หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภานุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 4) , นายวีรเทพ พิรโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ, ชมรมข้าราชการบำเน็จบำนาญ อ.ทุ่งสง จ.นรศรีธรรมราช, นายอภิชาติ บุนนาค ข้าราชการบำนาญ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม, โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ, พล.อ.ไพบูลย์ วนวรรณปรีชา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม, พระภิกษุ และประชาชน ชาวกัมพูชา, หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า จ.นนทบุรี, นานแพทย์อาคมชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

นางประนอม แดงสุภา ผู้ก่อตั้งธุรกิจน้ำพริกเผาแม่ประนอมและคณะผู้บริหาร บริษัทพิบูลย์ชัยนำ้พริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด, นางสาวมานิดา ภู่เจริญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ, คณะครูอาวุโสศรีอยุธยา โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี,  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนวัดอัยธิการาม จ.ปทุมธานี, โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ,  เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง, ผศ.ดร.สุวัฒสัน รักขันโท สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร), ดร.เอกรินทร์ อยู่บำรุง ประธานชมรมผู้สื่อข่าวออนไลน์,  ดร.นภาภิส ตรีเพ็ชรไพศาล พร้อม ครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฟ้าใส เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถึงวันที่ 31 ม.ค.2566 นี้ และเปิดให้ลงนามถวายพระพรผ่านทางระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์  https://wellwishes.royaloffice.th ได้ทุกวัน
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s