รายการ LIFE VARIETY : ม.ร.ว. จิยากร อาภากร เสสะเวช

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/705649

รายการ LIFE VARIETY : ม.ร.ว. จิยากร อาภากร เสสะเวช

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566, 16.57 น.

ม.ร.ว. จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากร

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 14.05 – 14.30 น.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s