สมาชิก 8 ราชสกุล-นักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทย ร่วมลงนามถวายพระพร ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/705661

สมาชิก 8 ราชสกุล-นักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทย ร่วมลงนามถวายพระพร 'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา'

สมาชิก 8 ราชสกุล-นักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทย ร่วมลงนามถวายพระพร ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566, 17.16 น.

สมาชิก 8 ราชสกุล-นักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทย ร่วมลงนามถวายพระพร “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2566 ที่ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีประชาชนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด คณะบุคคลและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน พระสงฆ์ เดินทางมาลงนามถวายพระพร พร้อมนำแจกันดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของต่างๆมาทูลเกล้าถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งๆขึ้น อาทิ  สมาชิกราชสกุล มาลากุล ศิริวงศ์ อิศรศักดิ์ เกษมศรี เทวกุล วรวรรณ ภาณุมาศ วรวุฒิ,  มูลนิธิพระดาบส, นายชาญวิทย์ พุดบุรี นายกเทศมนตรี เทศบาล ต.เชียงยืน จ.มหาสารคาม และคณะ ,  นางวิไลวรรณ ลายถมยา นายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, กลุ่มเทสล่า ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ”Wins3” โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.), พล.อ.ท. ศ.ดร.นพพล กล้าหาญ มูลนิธิพระดาบส, พล.อ.ท.ชาตินนท์ สท้านไผท รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ และคณะ,

คณะนักท่องเที่ยวจากประเทศภูฏาน ที่ตั้งใจมาลงนามถวายพระพร เนื่องจากเห็นข่าวสมเด็จพระราชินี เจตซุน เพมา วังชุก แห่งภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานแจกันดอกไม้และลงพระนามพระราชทานพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, พล.อ.อ.เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด กรรมการสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทย, คณะสงฆ์วัดดวงแข เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ, พล.ท. ดร.ยุทธนา หาระบุตร ประธานมูลนิธิตามรอยพ่อ พร้อมคณะกรรมการฯ เป็นต้น             

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถึงวันที่ 31 ม.ค.2566 นี้  โดยประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรผ่านทางระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์  https://wellwishes.royaloffice.th ได้ทุกวัน
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s