ฉาว”ปลัดสันทราย”แฉ ฝ่ายปกครองเชียงใหม่ เรียกรับส่วยทำบัตรแรงงานต่างด้าว

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/541338

20 ม.ค. 2566

ฉาว"ปลัดสันทราย"แฉ ฝ่ายปกครองเชียงใหม่ เรียกรับส่วยทำบัตรแรงงานต่างด้าว

“ปลัดสันทราย”แฉ ฝ่ายปกครองเชียงใหม่ เรียกรับส่วยทำบัตรแรงงานต่างด้าวนาน5ปี คดีไม่คืบหน้า พบทำเป็นขบวนการ มีหลักฐานแชทหลุดสลิปโอนเงิน

ฉาวอีกในวงการราชการ ล่าสุด นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัดอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเคยเป็นผู้ร้องเรียนมาแล้วตั้งแต่ปี 2561 สมัยตัวเองเป็นปลัดอำเภอแม่ริม ว่า พบเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ลักลอบจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม  

โดยทำเป็นขบวนการ คือ ชายฉกรรจ์ คอยเฝ้าประจำบริเวณจุดออกบัตร เพื่อทำการเก็บบัตรที่ออกแล้วเอาไว้ก่อน จากนั้นเรียกเก็บเงินกินเปล่าแบบไม่มีใบเสร็จจากแรงงานต่างด้าว คนละ 400 บาท นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมจัดทำบัตรคนละ 80 บาท ซึ่งให้เอกชนที่เป็นนายหน้าตัวแทนที่พาแรงงานต่างด้าวมาทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัว รวบรวมเงินจนครบตามยอดและนำมาจ่ายให้ภายในวันเดียวกันก่อน จึงจะมอบบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวให้ หากไม่ยินยอมจะยึดบัตรเอาไว้

 นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัดอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัดอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินจากนายหน้าแรงงานต่างด้าวที่ร้องเรียนเพียงรายเดียว ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วต้องจ่ายเงินไปแล้วรวมกว่าแสนบาท โดยอ้างว่า เป็นไปตามนโยบายของข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่สั่งการกลุ่มบุคคลให้เข้าดำเนินการ ซึ่งมีแชทไลน์หลุดเป็นสลิปการโอนเงินหลายใบ

หลังจากนี้ นายบุญญฤทธิ์ จะเดินหน้านำรายละเอียดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะนายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ได้ทราบและพิจารณา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไม่ให้มีผู้อื่นเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์อย่างเด็ดขาด พร้อมกับตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบกระทำเช่นนี้

ฉาว"ปลัดสันทราย"แฉ ฝ่ายปกครองเชียงใหม่ เรียกรับส่วยทำบัตรแรงงานต่างด้าวสลิปการโอนเงินสลิปการโอนเงิน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s