‘พรรคชาติไทยพัฒนา’ ไม่สร้างเงื่อนไขล่วงหน้าจับขั้วรัฐบาล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/541299

20 ม.ค. 2566

'พรรคชาติไทยพัฒนา' ไม่สร้างเงื่อนไขล่วงหน้าจับขั้วรัฐบาล

เปิด 10 นโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา ลั่นไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอด เน้นโครงสร้างเศรษฐกิจ’สิ่งแวดล้อม’รับกับเทรนด์โลก

พรรคชาติไทยพัฒนา ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 / 2566 วาระสำคัญเป็นการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค ให้สอดคล้องกับร่างแก้ไขกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่างแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้เร็วๆ นี้ รวมถึงนำเสนอนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนา ในการเลือกตั้งปี 2566 ผ่านแคมเปญที่ใช้ชื่อว่า ว้าว ไทยแลนด์  

10 นโยบาย ที่พรรคชาติไทยพัฒนา จะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งปี 2566 ประกอบด้วย

  • รัฐธรรมนูญประชาชน : บรรหารโมเดล ปี 40 เราทำสำเร็จมาแล้ว โดยแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยกลไกของสภาร่างรัฐธรรมนูญ
  • เกษตรกรรุ่นใหม่ ขายคาร์บอนเครดิตได้
  • แจกพันธุ์ข้าวฟรีทั่วประเทศ 60 ล้านไร่ เพื่อลดต้นทุน และยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้น
  • ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร ทั่วประเทศ หน่วยละ 2 บาท
  • สานต่อระบบบาดาลขนาดใหญ่ทุกตำบล น้ำสะอาดทุกหมู่บ้าน
  • งบลงทุนท้องถิ่น 10 ล้านบาท
  • เรียนในสิ่งที่ใช่ ใช้ในสิ่งที่เรียน ปรับปรุงการเรียนการสอน พัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้นักเรียนที่จบ ม.6 หรือ ปวช. สามารถออกมามีงาน มีรายได้รองรับ
  • สุขภาพดีมีเงินคืน 3,000 บาท สวัสดิการอัปเกรดได้
  • สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ เดือนละ 3,000 บาท
  • ระบบขนส่งมวลชน เข้าถึง เท่าเทียม

วราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาอธิบายแคมเปญ ว้าว ไทยแลนด์  ว่าเกิดจากการระดมความคิดเห็นจากในพรรค และประชาชนกลุ่มต่างๆ จากทุกพื้นที่ จนได้ข้อสรุปว่า จะต้องกำหนดนโยบายเชิงรุก และสร้างมุมมองใหม่ๆ โดยใช้ สิ่งแวดล้อม เป็นแกนหลักในการกำหนดนโยบาย เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเมกะเทรนด์ของโลก

เพื่อให้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยั่งยืนเพื่อลูกหลานไทย เน้นไปที่การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว พลังงานสะอาด เมืองสีเขียว สิ่งแวดล้อมสีเขียว ท่องเที่ยวยั่งยืน อาหารแห่งอนาคต เกษตรสีเขียว สาธารณสุขเชิงป้องกัน และการเมืองสร้างสรรค์  สร้างความมั่งคั่ง สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อประชาชน โดยครอบคลุม และทั่วถึงคนไทยทั้ง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ประชาชนเข้มแข็ง เกษตรกรแข่งขันได้ ธุรกิจขยับขยาย และคนไทยแข็งแรง

การประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนาวันนี้ มี สมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล มาร่วมสังเกตการณ์ พร้อมระบุจะลงสมัครในเขตบางนา-พระโขนง กับพรรคชาติไทยพัฒนา ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ด้วย

พรรคชาติไทยพัฒนายังไม่มีแนวทางในการจับมือกับพรรคใดร่วมจัดตั้งรัฐบาล โดยจะขอรอเลือกตั้งแล้วเสร็จและต้องดูตัวเลข ส.ส.ก่อน     การตั้งเงื่อนไขดังกล่าวไม่มีประโยชน์ เพราะพรรคชาติไทยพัฒนาเคยเป็นทั้งแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ฝ่ายค้าน พรรคร่วมรัฐบาลมาแล้ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s