กรมฝนหลวงฯ ครบ 1 ทศวรรษ จัดกิจกรรมสุดพิเศษตลอด 3 วัน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/705972

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญประชาชน เยาวชนและผู้สนใจร่วมงานวันสถาปนากรมฝนหลวงฯ พบกับกิจกรรมสุดพิเศษ โชว์ผลงานเด่นด้านปฏิบัติการฝนหลวง งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง เครื่องบินทำฝนหลวงปลดประจำการ รับฟังงานเสวนา ระหว่างวันที่25-27 มกราคมนี้ ณ กรมฝนหลวงฯมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งในปีนี้เป็นปีครบรอบปีที่ 10 กรมฝนหลวงฯ ได้เตรียมกิจกรรมหลากหลายให้ประชาชนได้เข้าชมผลงานการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงฯ ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา อาทิ กิจกรรมเปิดบ้านฝนหลวง (Fonluang Open House) เพื่อนำเสนอผลงานการวิจัยที่โดดเด่น เช่น จรวดดัดแปรสภาพอากาศ อุปกรณ์พ่นสารฝนหลวงจากพื้นสู่ก้อนเมฆ เครื่องบินเป้าอากาศไร้นักบินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น สารฝนหลวงที่ใช้งานได้ในสภาพอากาศที่ความชื้นไม่ถึงร้อยละ 60 เป็นต้น มีการจัดแสดงเครื่องมือตรวจสภาพอากาศฝนหลวง และระบบข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงให้ถูกที่ถูกเวลา รวมทั้งได้นำเครื่องบินทำฝนหลวงที่ปลดประจำการแล้วมาโชว์ในงานอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีงานเสวนาแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมทั้งการลงนามบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที

“ภายในงานพี่น้องประชาชนจะได้ทำความรู้จักกับกรมฝนหลวงฯ ประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง ผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตำราฝนหลวงพระราชทาน ให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการฝนหลวง รวมถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านที่ทรงใช้หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์บริหารจัดการน้ำในอากาศ ดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดเป็นฝนตกในพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งให้ประชาชนคนไทย ซึ่งได้รับการยอมรับไปทั่วโลก

งานวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงฯ จัดระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผู้เข้าชมงานจะได้รับชมนิทรรศการผลงานปฏิบัติการฝนหลวงในหลากหลายมิติที่พัฒนาต่อยอดเรื่อยมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ซึ่งนอกจากภารกิจหลักในการบรรเทาและป้องกันภัยแล้งแล้ว ปฏิบัติการฝนหลวงยังครอบคลุมถึงปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภค-บริโภค เติมน้ำในดินเพิ่มความชุ่มชื้นลดสาเหตุการเกิดไฟป่า ปฏิบัติการดับไฟป่า ปฏิบัติการทำลายพายุลูกเห็บ ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้รับความเพลิดเพลินร่วมไปกับความเข้าใจปฏิบัติการขึ้นทำฝนหลวงอย่างเป็นรูปธรรม โดยเราจะเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมชมงานวันสถาปนากรมฝนหลวงฯ ครบรอบ 10 ปีในครั้งนี้เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจงานฝนหลวงให้แก่เยาวชนด้วย” นายสุพิศกล่าว

“ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงฯทุกคนจะมุ่งมั่นสานต่องานศาสตร์พระราชา ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาของประชาชนและเกษตรกรให้สมดั่งพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 พร้อมกับพัฒนาต่อยอดงานในอีก 7 ด้าน ได้แก่ การทำฝนหลวงแบบเต็มอิ่ม เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าส่งเสริมงานวิจัย เพิ่มจำนวนอาสาสมัครฝนหลวง ยกระดับวัฒนธรรมองค์กร และยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งในวาระครบรอบปีที่ 10 และปีต่อไปนี้พี่น้องทั้งประเทศจะได้ประจักษ์ว่าฝนหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้พระราชทานมาจะอยู่เคียงข้างเป็นกำลังสนับสนุนด้านน้ำให้เกษตรกรและประชาชนคนไทยตลอดไป” นายสุพิศกล่าวในตอนท้าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s