คุณแหน : 23 มกราคม 2566

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/705954

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ll สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ชวิศ ยงเห็นเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร บจ.ชลิต อินดัสทรี เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3 ก.พ. 09.00 น. ณ วังสระปทุม…

ll ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จะนำคณะกรรมการลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ 25 ม.ค.13.00 น. พร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลฯ เวลา 15.00 น. ณ วัดราชบพิธฯ…

ll พลโท นพ.สุปรีชา โมกขะเวส รองประธาน ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ พร้อมคณะ กก. อาทิ จุมพจน์ เชื้อสาย, อัจฉรา เตชะไพบูลย์, พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์, ชรินทร์ทิพย์ เดชะไกศยะ และ ผศ. (พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้ เจษฎา แซ่ภู่ ไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ ม.คาร์ดิฟฟ์ สหราชอาณาจักร…

ll ศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ เตรียมจัดงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ อ.เขาวง ประจำปี 2566 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง 4-6 ก.พ. ชมขบวนรากเหง้าผู้ไท การแสดงศิลปวัฒนธรรมผู้ไท เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน…

ll มิตรสหายยินดีกับ ณฐพงศ์ วรรณรัตน์ ได้เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าฯ (ธสน.)…

ll ประภา ปูรณโชติ เดินสายไหว้พระรับตรุษจีน ล่าสุดไปสักการะพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ และพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน…

ll ข่าวสุดยินดีของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ นพ.พลลภัตม์ เสถียร และ พญ.สุธารา อร่ามเจริญ ที่กำลังจะได้เห็นหน้าลูกสาวคนแรกประมาณกลางเดือนก.พ.นี้…

ll วันเกิดปีนี้ ปัณณ์นิตรา ธัญญ์ธนาวิทย์ ช่วงเช้าไปไหว้ศาลหลักเมือง ทำบุญรัวๆ บริจาคช่วยคนพิการ และตั้งใจถือศีล 1 เดือนเลยงดงานเลี้ยงไปก่อน…

ll บิวตี้ เจมส์ โดย สุริยน ศรีอรทัยกุล เนรมิตพื้นที่อีเวนต์ฮอลล์ ชั้น 3 เซ็นทรัลชิดลม 24 ม.ค.14.30 น. เชิญเหล่าเซเลบริตี้ ชมความสวยงามและเพลิดเพลินไปกับเครื่องประดับและอัญมณีจากฝีมือคนไทยในงาน BEAUTY GEMS “THE TIMELESS OF GEMS” พร้อมนี้เปิดตัวเครื่องประดับเซต The Timeless Of Gems มูลค่ารวมกว่า 80 ล้านบาท…ll

คุณแหน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s