รองปลัดฯรุดลงพื้นที่ตรวจ โครงการส่งน้ำแก่งกระจาน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/705969

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งเขื่อนแก่งกระจาน เป็นเขื่อนดิน มีความสูง 58 เมตร ความยาวสันเขื่อน 760 เมตร ความกว้าง 8 เมตร (ระดับน้ำทะเลปานกลาง) มีพื้นที่ 46.5 ตารางกิโลเมตร มีความจุ 710 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค ตั้งแต่ปากอ่าวเพชรบุรีจนถึงหัวหินให้หมดไป อีกทั้งยังเป็นแหล่งส่งเสริมการประมง และช่วยบรรเทาอุทกภัยในทุ่งเพชรบุรีได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ นายเศรษฐเกียรติ ได้กล่าวชื่นชมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแก่งกระจาน และได้ให้ข้อแนะนำในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้น้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคในด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s