หม่อนไหม-อ.ต.ก. เปิดช่องจัดจำหน่าย สินค้าผู้ผลิตผ้าไหม จัดกิจกรรมการตลาด

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/705971

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ร่วมกับ นายปณิธาน มีไชยโย ผอ.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ยกระดับความร่วมมือส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ ในการจำหน่ายผ้าไหมไทยที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมหรือโครงการ รวมทั้งเผยแพร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างการรับรู้ต่อประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อกัน ซึ่งมีนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและสักขีพยาน

นายประกอบกล่าวว่า กรอบข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว อ.ต.ก.เป็นผู้ดำเนินการจัดหาพื้นที่ตลาด อ.ต.ก.ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการ และกรมหม่อนไหม เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดจำหน่ายผ้าไหมไทยและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา ส่วนกรมหม่อนไหมเป็นผู้ดำเนินการประสานงานในการจัดหาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการในการจัดหาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยที่มีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาของกรมหม่อนไหม เพื่อนำมาจำหน่ายอย่างเหมาะสม รวมถึงให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือกลยุทธ์ด้านการตลาด ตลอดจนกำหนดราคาในการจำหน่ายอย่างเหมาะสม โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s