กลุ่มเซ็นทรัล ส่งคาราวานของขวัญจากใจสู่น้องชายแดนใต้ ในโครงการ‘มิลเลี่ยนกิฟต์ มิลเลี่ยนสมายล์ ปี 13’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/706150

กลุ่มเซ็นทรัล ส่งคาราวานของขวัญจากใจสู่น้องชายแดนใต้  ในโครงการ‘มิลเลี่ยนกิฟต์ มิลเลี่ยนสมายล์ ปี 13’

กลุ่มเซ็นทรัล ส่งคาราวานของขวัญจากใจสู่น้องชายแดนใต้ ในโครงการ‘มิลเลี่ยนกิฟต์ มิลเลี่ยนสมายล์ ปี 13’

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

บุษบา จิราธิวัฒน์

ผ่านไปอย่างเรียบร้อย สำหรับการลำเลียง ของขวัญและทุนการศึกษา ที่ได้รับจากประชาชนคนไทย ทั่วประเทศ ที่นำไปมอบให้กับเด็กและเยาวชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการ มิลเลี่ยนกิฟต์ มิลเลี่ยนสมายล์ ปี 13 ที่ กลุ่มเซ็นทรัล และ กองทัพบก ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งแต้มรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจให้เด็ก เพื่อแทนความรักและห่วงใย แปรเปลี่ยนบรรยากาศความหม่นหมองเป็นพลังแห่งรักและสามัคคีให้เกิดขึ้นในประเทศ พร้อมสร้างรากฐานอนาคตใหม่ให้ชีวิตของเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลคนในครอบครัวได้ เนื่องในเทศกาลปีใหม่และวันเด็กประจำปี 2566 สร้างความอิ่มใจทั้งผู้ให้และสุขใจผู้รับ

บุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มเซ็นทรัล เผยว่า “แม้คนไทยกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่เปราะบางจากสภาพเศรษฐกิจและการเฝ้าระวังการกลับมาของโควิด แต่เรายังคงเห็นภาพมวลน้ำใจของคนไทยที่ร่วมกันแบ่งปันความรักและห่วงใยผ่านการมอบของขวัญและทุนการศึกษาให้กับน้องๆ เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไม่ขาดสายกับโครงการ มิลเลี่ยนกิฟต์ มิลเลี่ยนสมายล์ ปีที่ 13 ภายใต้โครงการเพื่อสังคมหลักของกลุ่มเซ็นทรัล “เซ็นทรัล ทำ”จัดโดย กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ กองทัพบกซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลถือเป็น ภาคธุรกิจค้าปลีกบริษัทแรกที่ริเริ่มการส่งมอบความสุขให้น้องๆ ชายแดนใต้เนื่องใน วันเด็กและปีใหม่ โดยเป็นพันธมิตรร่วมกับกองทัพบกมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมซิกเนเจอร์ขององค์กรที่เราอยากเป็นสื่อกลางในการจุดประกาย ความรัก ความสามัคคีและสร้างความหวังให้กับอนาคตของเยาวชนในพื้นที่เสี่ยง โดยของขวัญทุกชิ้นที่ได้รับจากน้ำใจของทุกท่าน ล้วนมีคุณค่ามากกว่าเพียง“ของขวัญ” ธรรมดา แต่คือความรักและห่วงใยซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งสามัคคีและสันติสุข รวมทั้ง โอกาสทางการศึกษาที่จะสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับน้องๆ ซึ่งหลายครอบครัวได้สูญเสียบุพการีหรือคนที่รัก ด้วยเหตุนี้ หัวใจของโครงการฯ จึงเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมในจิตใจ ปลูกฝังให้เด็กรู้จักการมอบความรัก แบ่งปัน และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสามัคคี เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็ก “รู้หน้าที่มีวินัย ใฝ่ความดี”

สมกมล จิราธิวัฒน์, พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

สำหรับปีนี้เราได้รับการสนับสนุนของขวัญจากทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน,ลูกค้า, คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ จักรยาน, อุปกรณ์การเรียน-กีฬา, ของเล่นเด็ก และทุนการศึกษารวมมูลค่ามากกว่า 3 ล้านบาท ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น กล่องสมทบทุนในร้านค้าและศูนย์การค้าเครือกลุ่มเซ็นทรัล, บัญชีมูลนิธิเตียงจิราธิวัฒน์, เว็บไซต์ Tham-dee.com, เว็บไซต์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.), การหย่อนของขวัญในกล่องรับของขวัญ, การแลกคะแนนเดอะวัน เป็นต้น โดยของขวัญทุกชิ้นได้ถูกคัดแยกให้เหมาะสมกับช่วงวัยและกระจายไปยังจังหวัดชายแดนใต้อย่างทั่วถึงโดยมีอาสาสมัครพนักงานกลุ่มเซ็นทรัลและกำลังพลจากกองทัพบกร่วมกันคัดแยกและลำเลียงไปยังพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 13 ปี ของโครงการฯ เราได้มีการส่งมอบของขวัญและทุนการศึกษารวมมากกว่า 2.2 ล้านชิ้นต้องขอขอบคุณน้ำใจจากทุกท่านที่ช่วยกันส่งมอบของขวัญเป็นประจำทุกปี โดยกลุ่มเซ็นทรัลยังคงมุ่งมั่นสานต่อโปรเจกท์แห่งกำลังใจนี้เพื่อมอบรอยยิ้มและความหวังอย่างไม่มีวันสิ้นสุดต่อไป

สำหรับปีนี้ โครงการมิลเลี่ยนกิฟต์ มิลเลี่ยนสมายล์ ยังเพิ่มความพิเศษด้วยการมอบ มิสเตอร์โดนัท จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับน้องๆ ในกรุงเทพฯ เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีพล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบจากผู้แทนกลุ่มเซ็นทรัล สมกมล จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล สำหรับแจกจ่ายให้น้องๆ ณ พื้นที่ภายใน พล.ม.2 รอ. เขตพญาไท กทม. อีกด้วย”

ทางด้าน พล.ต.กรกฎ ภู่โชติ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า “ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน กองทัพบก จึงร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล จัดกิจกรรมส่งมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กและปีใหม่ ครอบคลุมจังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส รวมถึง 4 อำเภอในเขตจังหวัดสงขลา (จะนะ, นาทวี, เทพา และสะบ้าย้อย) ภายใต้โครงการ มิลเลี่ยนกิฟต์ มิลเลี่ยนสมายล์ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ด้วยเล็งเห็นว่าความรัก ความห่วงใยจากพี่ๆ คนไทยที่มอบผ่านของขวัญแทนใจ จะช่วยคืนรอยยิ้มที่สดใสและความสุขให้กับน้องๆ ได้มีกำลังใจและความหวังในการใช้ชีวิต มีจิตใจที่เข้มแข็งและยึดมั่นในคุณธรรมความดีเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นเน็กซ์เจเนอเรชั่นใหม่แห่งความหวังซึ่งจะบังเกิดความสงบสุขในพื้นที่บ้านเกิดของตนต่อไป”

พล.ต.กรกฎ ภู่โชติ และผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล

พล.ต.กรกฎ ภู่โชติ และผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s