กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวโครงการ’พหุวัฒนไทย’สื่อคุณค่าของความหลากหลาย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/entertain/706109

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวโครงการ'พหุวัฒนไทย'สื่อคุณค่าของความหลากหลาย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวโครงการ’พหุวัฒนไทย’สื่อคุณค่าของความหลากหลาย

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566, 15.02 น.

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวโครงการ“พหุวัฒนไทย”สื่อคุณค่าอันดีงามของการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายอย่างมีความสุขหนึ่งในโครงการที่พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้คนในสังคมได้รับประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างทั่วถึงโดยนำเสนอเนื้อหาผ่านทาง“รายการสมุดโคจร”พร้อมให้รับชมแล้ววันนี้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 14.50 – 15.20 น.และช่องทางออนไลน์YouTube : Samudkojorn Official และ Facebook Fanpage : สมุดโคจร Samudkojorn

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  กล่าวว่า โครงการพหุวัฒนไทยเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดประโยชน์ต่อคนในสังคม ซึ่งนำเสนอเนื้อหาเชิงยุทธศาสตร์ (STRATEGIC GRANT) ด้วยแนวคิด “มองให้เข้าใจ สัมผัสให้เข้าถึง ในคุณค่าของความหลากหลาย” ในรูปแบบสารคดี เชิงบันทึกประจำวัน (DIARY DOCUMENTARY) มุ่งสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคมในประเทศไทย และสื่อให้เห็นถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสามัคคีท่ามกลางความหลากหลาย(Value of Diversity)และความแตกแต่งทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา วิถีชีวิต ความคิดและวิถีปฏิบัติของกลุ่มชนในสังคมนั้น ๆอันเป็นที่มาของคำว่า“สังคมพหุวัฒนธรรม”(Multicultural Society) จึงเกิดเป็นโครงการ“พหุวัฒนไทย”

โดยเนื้อหาของโครงการได้หยิบยกเรื่องราวของความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ที่น่าสนใจมานำเสนอได้อย่างลงตัว เพื่อสื่อสารให้ผู้รับชมได้สัมผัสถึงคุณค่าอย่างลึกซึ้งของการอาศัยอยู่ร่วมกัน อีกทั้งสะท้อนแง่มุมของสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีอยู่ในประเทศไทย ประเดิมตอนแรกด้วยเรื่องราวของพหุวัฒนธรรมด้านศาสนา กับ“เสน่ห์ฮารูณ” ถ่ายทอดถึงการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในชุมชนวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง เขตบางรักที่แม้ผู้คนจะนับถือต่างศาสนาทั้งคริสต์ อิสลาม และพุทธ และมีความแตกต่างทางกลุ่มชาติพันธุ์ก็ตาม สำหรับตอนที่ 2 นำเสนอ “พลังแห่งศรัทธา” เรื่องราวที่ร้อยเรียงความหลากหลายทางภาษา กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผสมผสานเรื่องราวของวัฒนธรรม ประเพณีอันงดงาม นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวในพื้นที่อื่นๆ ที่น่าติดตามอีก อาทิ แซนโฎนตา ประเพณีไหว้ผีบรรพบุรุษ จังหวัดสุรินทร์ วัฒนธรรมอาหารเส้นเล่าเรื่อง จังหวัดเชียงใหม่ มาฆีตานิง พื้นที่สีชมพู พหุวัฒนธรรมด้านศาสนา และสามวัฒนธรรม ไทย จีน มลายู จังหวัดปัตตานี เป็นต้นผู้ชมสามารถร่วมสัมผัสอรรถรสแห่งความหลากหลายของ “พหุวัฒนไทย” ย้อนหลังได้ทางรายการสมุดโคจร บนช่องทางออนไลน์ YouTube : Samudkojorn Official และ Facebook Fanpage : สมุดโคจร Samudkojornหรือรับชมรายการสมุดโคจรทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี เอชดีช่อง 34 ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 14.50 – 15.20 น.

 “เราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย และความแตกต่างอย่างมีความสุขได้ หากเราเข้าใจในคุณค่าของความหลากหลายนั้น”ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวทิ้งท้าย

w014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s