ครม. อนุมัติ งบเกือบ 6,000 ล้านบาท ใช้จัดการ “เลือกตั้ง”

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/541570

24 ม.ค. 2566

ครม. อนุมัติ งบเกือบ 6,000 ล้านบาท ใช้จัดการ "เลือกตั้ง"

ครม. มีมติอนุมัติ งบ 5,945,161,000 บาท เพื่อใช้จัดการ “เลือกตั้ง” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ วันที่ 23 ม.ค.นี้  

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มติครม. มีอนุมัติหลักการให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 5,945,161,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย 

1. รายการค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ดำเนินการ โดยสำนักงาน กกต. จำนวน 5,104,546,750 บาท อาทิ การจัดการเลือกตั้ง การเตรียมความพร้อมบุคลากร วิทยากร และเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งทุกระดับ รวมทั้จัดการเลือกตั้งกรณีกกต.สั่งให้มีการลงคะแนน/เลือกตั้งใหม่/ แทนตำแหน่งที่ว่าง

2. รายการค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการโดยหน่วยงานสนับสนุน ทั้งราชการและรัฐวิสาหกิจ รวม 10 หน่วยงาน วงเงิน  840,614,250 บาท อาทิ สนับสนุนการควบคุมและการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยกระทรวงการต่างประเทศ , การรักษาความสงบเรียบร้อย โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ,  การรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง โดยกระทรวงศึกษาธิการ , ขนส่งบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง หนังสือแจ้งเจ้าบ้านและอื่นๆ  โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น 

ทั้งนี้อายุของสภาผู้แทนราษฎรว่า จะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มีนาคม 2566  กกต.ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45  วันนับแต่วันสิ้นอายุ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s