รพ.ดังร่อนแถลงการณ์แจงแล้ว เด็ก 3 ขวบดับ ชี้รักษาเต็มที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/706161

รพ.ดังร่อนแถลงการณ์แจงแล้ว เด็ก 3 ขวบดับ ชี้รักษาเต็มที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ

รพ.ดังร่อนแถลงการณ์แจงแล้ว เด็ก 3 ขวบดับ ชี้รักษาเต็มที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ

วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566, 17.07 น.

วันที่ 23 มกราคม 2566 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ออกแถลงการณ์ ความว่า ตามที่เป็นข่าวในสื่อมวลชนทางเฟซบุ๊กและรายการหนึ่ง เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ และต่อมาได้เสีนชีวิตที่โรงพยาาบนั้น ทางโรงพยาบาลขอชี้แจงการรักษาผู้ป่วยดังนี้

ตามที่เป็นข่าวในสื่อมาลชนบทางเฟบุ๊กและรายการโทรทัศน์รายการหนึ่ง เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มารักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมเพทย์ทหารอากาศ และต่อมาได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนั้น ทางโรงพยาบาลขอขี้แจงข้อมูลการรักษาผู้ป่วย ดังนี้

ผู้ป่วยเด็กรายนี้มาโรงพยาบาลด้วยอาการไข้สูง 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล การตรวจร่างกายนอกจากอาการไข้แล้ว ไม่พบสิ่งผิดปกติอื่น กุมารแพทย์ใด้ให้การวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็นไข้เฉียบพลันและให้รับเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลต่อรักษา เฝ้าระวังและตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม ซึ่งผลตรวจเลือดพบเพียงเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และไม่พบการติดเชื้อไข้เลือดออก

เช้าวันรุ่งขึ้นผู้ป่วยยังมีไข้สูง กุมารแพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายและประเมินซ้ำ แต่ไม่พบตำแหน่งของอวัยวะติดเชื้อ จึงได้ทำาการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม ได้แก่ การตรวจเลือดซ้ำ การเพาะเชื้อแบคที่เรียในกระแสเสือด การตรวจหาเชื้อไวรัสในทางเงินหายใจ และตรวจการคิดเชื้อในอุจจาระ ซึ่งการตรวจทั้งหมดไม่แสดงการติคเชื้อ อย่างไรก็ตามกุมารแพทย์ได้ตัดสินใจให้ยาปฏิชิวนะทางเส้นเลือด เพื่อครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้

ในตอนบ่ายผู้ป่วยมีอาการชักหนึ่งครั้ง ประมาณ 30 วินาที กุมารแพทย์ได้มาทำการตรวจริกษา หลังซักผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ผลการตรวจร่างกายปกติ แต่หลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงผู้ป่วยมีอาการชักซ้ำอีกครั้ง ซึ่งเป็นข้อบงชี้ที่กุมารแพทย์ให้ยากันชัก

ในตอนย็นนั้นแม้ว่าจะได้รับยาปฐิชีวนะทางเส้นเลือดเพื่อครอบคลุมเชื้อแบคนีเรียอยู่แล้ว แต่ผู้ป่วยมีอาการซึมลง อาเจียนเป็นเลือดและหายใจเหนื่อย กุมารแพทย์ผู้รักษาจึงใส่ท่อช่วยหายใจ แต่ผู้ป่วยยังมีสัญญาณชีพทรุดลงต้องทำการกู้ชีพ (เป็นหัวใจ หรือ CPR) ให้ยากระตุ้น การเต้นของหัวใจ และย้ายผู้ปวยไป ICU กุมารเวชกรรม แต่สัญญาณพของผู้ป่วยก็ยังไม่คงที่ มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ การทำงานของไต
ผิดปกติ และมีภาวะลือดเป็นกรด กุมารแพทจึงให้ยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื้อมากขึ้น และให้องค์ประกอบของเลือด เพื่อแก้ไขภาวะการแข็งตัวของเลืองผิดปกติ แต่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษา และมีหัวใจหยุดเต้นเป็นระยะ” หลายครั้ง ซึ่งในระหว่างที่ทำการรักษานี้ทางโรงพยาบาลได้มีการแจ้งอาการผู้ป่วยต่อผู้ปกครองเป็นระยะ1 แม้ว่าทีมแพทย์พยาบาลได้พยายามรักษาอย่างเต็มที่ แต่ไม่เป็นผลผู้ป่วยเสียชีวิตในเย็นวันรุ่งขึ้น

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้ป่วยในการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครั้งนี้ โรงพยาบาลขอยืนยันว่า การรักษาพยาบาลผู้ปวยรายนี้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพทุกประการ อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาล ได้ดำเนินการยื่นเรื่องสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 41 พระราชบัญญัติประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว แต่ทั้งนี้ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ทางโรงพยาบาลได้อธิบายถึงอาการ การักษาที่ผู้ป่วยได้รับ และสาเหตุการเสียชีวิตแก่ญาติผู้ปวยแล้ว 2 ครั้ง แต่หากบิดามารดาผู้ป่วยมีข้อติดใจสงสัยก็พร้อมที่จะพูดคุยตอบข้อสงสัย แต่การนำข้อมูลของผู้ป่วยออกสู่สาธารณะหรือให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมรับรู้ตัวย ย่อมเป็นการขัดต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของผู้ป่วย ซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายนี้เป็นสิ่งที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ยึดถืออย่างเคร่งคัดมาโดยตลอด
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s