สพฐ.-กสศ.จับมือร่วมพัฒนาโรงเรียน โครงการครูรักษ์ถิ่นภาคเหนือตอนล่าง

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/706140

สพฐ.-กสศ.จับมือร่วมพัฒนาโรงเรียน  โครงการครูรักษ์ถิ่นภาคเหนือตอนล่าง

สพฐ.-กสศ.จับมือร่วมพัฒนาโรงเรียน โครงการครูรักษ์ถิ่นภาคเหนือตอนล่าง

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการครูรักษ์ถิ่นภาคเหนือ ตามมาตรการคุณภาพในรูปแบบเครือข่ายร่วมพัฒนา (CLUSTERAPPROCH) กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยมี ดร.ลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการภาค 18 เป็นประธานในพิธี ที่จังหวัดพิษณุโลก

นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประธานโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลภาคเหนือ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ว่า เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับทิศทางและการขับเคลื่อนโรงเรียนปลายทางในโครงการครูรักษ์ถิ่นภาคเหนือตอนล่าง ให้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์การดำเนินงานในโครงการครูรักษ์ถิ่น ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดปีที่ 3 ทั้งยังเป็นการชี้แจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในโครงการ เป้าหมายและตัวชี้วัด อีกทั้งจัดทำโครงการดำเนินงานและจัดโครงสร้างในแต่ละ CLUSTER เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนครูรักษ์ถิ่นต่อไป

ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการในจังหวัดลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก จำนวนกว่า 250 คน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s