สพม.สุโขทัย ขับเคลื่อนพัฒนา การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/706141

สพม.สุโขทัย ขับเคลื่อนพัฒนา  การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย

สพม.สุโขทัย ขับเคลื่อนพัฒนา การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาณาจักรสุโขทัย รุ่งอรุณแห่งความสุข ต้นกำเนิดลายสือไทย ความภาคภูมิใจแห่งราชธานี เพื่อให้สถานศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนแนวทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เป็นตัวอย่างได้ และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้และเห็นคุณค่าในประวัติศาสตร์ชาติไทยณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) กล่าวว่า สพม.สุโขทัยได้รับมอบหมายให้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สร้างและหล่อหลอมให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าในประวัติศาสตร์ชาติไทย รักสถาบันของชาติ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และท้องถิ่นของตนเอง โดยกิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 17 มกราคม ตรงกับวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เมื่อปีพ.ศ. 1826 ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของมรดกอันล้ำค่าที่คนไทยทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 1 และเขต 2 และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,200 คน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s