สสจ.อำนาจเจริญ เตือนประชาชน ให้รักษาสุขภาพ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/706196

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า จากอากาศที่เปลี่ยนแปลง กลางคืนหนาวเย็นกลางวันร้อน อาจส่งผลให้ร่างกายปรับตัวกับสภาพอากาศไม่ทัน ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย จึงขอให้รักษาสุขภาพทั้งตัวเอง คนใกล้ชิด บุตรหลานโดยเฉพาะเด็กในวัยต่ำกว่า 1 ขวบ เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ให้รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรค ไม่เข้าไปในสถานที่รวมคนหมู่มาก รักษามาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด กลางคืนถึงช่วงเช้าให้รักษาอุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ หากรู้สึกไม่สบายให้ไปพบแพทย์ หรือตรวจสุขภาพกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที และที่สำคัญขอเชิญชวนประชาชน กลุ่มเสี่ยง 608 (ผู้สูงอายุ60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์) ผู้ปกครองเด็กอายุ 6  เดือน 4 ปี และประชาชนทั่วไป  ที่รับวัคซีนเข็มสุดท้ายนานเกิน 4 เดือนมารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นได้แต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านทุกแห่ง เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโควิด-19 และลดความเสี่ยงจากอาการรุนแรง และเสียชีวิตได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โทร. 0-4552-3520 ต่อ 308 ในวันเวลาราชการ หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน สายด่วนโทร.1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s