กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดนิทรรศการ ‘คิดถึง ถวัลย์ ดัชนี’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/706435

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ทรงเปิดนิทรรศการ ‘คิดถึง ถวัลย์ ดัชนี’

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดนิทรรศการ ‘คิดถึง ถวัลย์ ดัชนี’

วันพุธ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขตพระนคร ทรงเปิดนิทรรศการ “คิดถึง ถวัลย์ ดัชนี” ซึ่งจัดแสดงผลงานศิลปะในมิติต่างๆ ที่สะท้อนชีวิตของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ตั้งแต่ปี 2482-2557 รวม 75 ปี จากมุมมองของคนที่รักและคิดถึง โดยนำเสนอเรื่องราวชีวิตส่วนตัวที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านการจำลองพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในบ้านนวธานี อาทิ ห้องนอนห้องนั่งเล่น และห้องทำงาน รวมถึงผลงานที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน อย่างภาพวาดการ์ตูนที่วาดทับลงไปบนกระดาษหนังสือพิมพ์ หรือเอกสารเหลือทิ้ง รวมถึงการต่อยอดดัดแปลง เรื่องราวชีวิตและการอุทิศตนให้กับการทำงานศิลปะจวบจนวาระสุดท้าย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลัง นอกจากนี้ ยังจัดแสดงชุดเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายของอาจารย์ถวัลย์ที่ใส่ในโอกาสสำคัญและในชีวิตประจำวัน ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถ.ราชดำเนินกลาง เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการนำผลงานศิลปะของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี มาออกแบบสร้างสรรค์เป็นเครื่องแต่งกาย โดยดีไซเนอร์ผู้ก่อตั้งแบรนด์ NAGARA จำนวน 52 ชุด

จุดเริ่มต้นของนิทรรศการ เกิดจากความคิดถึงที่ ทิพย์ชาติ วรรณกุล หรือป้าอ๊อด ที่เป็นทั้งเพื่อนสนิทและคู่ชีวิต มีต่อ ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพ.ศ. 2544 ผู้ได้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่ามีเอกลักษณ์ เป็นที่ยกย่องทั้งในและต่างประเทศทั้งยังได้สร้างคุณูปการมากมายต่อวงการศิลปะไทยในนิทรรศการครั้งนี้ นอกจากเป็นการแสดงผลงานศิลปะที่สะท้อนชีวิตของถวัลย์ ดัชนี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482-2557 แล้ว ยังสะท้อนความเป็นอยู่ความนึกคิด และอารมณ์ขัน ผ่านการจำลองห้องทำงาน ห้องนั่งเล่น และห้องนอน รวมทั้งภาพร่าง ภาพวาดการ์ตูน และของสะสม ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน นอกจากนี้ ยังแสดงแง่มุมที่มีความละเอียดอ่อนในหลายมิติของท่าน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดหรือบทกวีที่ผสมผสานออกมาในเนื้องาน รวมถึงการนำผลงานมาเป็นแรงบันดาลใจ ในการออกแบบสร้างสรรค์เป็นเครื่องแต่งกาย โดย นคร สัมพันธารักษ์ ดีไซเนอร์ระดับตำนานแห่ง แบรนด์ นาการ่า และจากการจัดเวทีเสวนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะโดยศิลปินและนักวิชาการ นับเป็นเวลา 8 ปีแล้ว ที่วงการศิลปะสูญเสียศิลปินชั้นบรมครู แต่ผลงานทางศิลปะยังคงเป็นตัวแทนที่แสนงดงามอยู่ในใจบรรดาลูกศิษย์และผู้ชมอยู่เสมอ

ร่วมชื่นชมผลงานและคลายความคิดถึงถวัลย์ ดัชนี ราชาแห่งผืนผ้าใบ ในแง่มุมที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนในนิทรรศการ “คิดถึง ถวัลย์ ดัชนี” จัดแสดงถึง 25 เมษายน 2566 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ปิดวันพุธ) เวลา 10.00-19.00 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการ “คิดถึง ถวัลย์ ดัชนี”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการ “คิดถึง ถวัลย์ ดัชนี”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พระราชทานฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ (นั่งซ้าย) สุภัททา สังสิทธิ, ณินทิรา
โสภณพนิช, คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช, ชัย โสภณพนิช, ทิพย์ชาติ วรรณกุล,
สมอร วงศ์เมือง, สุภาภรณ์ อธิรกุล, สุกัญญา ปุณหวันลี้ตระกูล (ยืนจากซ้าย)
อ.ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ, พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง, อภิชาต รมยะรูป,
วิทิต ลีนุตพงษ์, พงศา อธิรกุล, ปรีชา ส่งวัฒนา, อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี พระราชทานฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ (นั่งซ้าย) สุภัททา สังสิทธิ, ณินทิรา โสภณพนิช, คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช, ชัย โสภณพนิช, ทิพย์ชาติ วรรณกุล, สมอร วงศ์เมือง, สุภาภรณ์ อธิรกุล, สุกัญญา ปุณหวันลี้ตระกูล (ยืนจากซ้าย) อ.ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ, พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง, อภิชาต รมยะรูป, วิทิต ลีนุตพงษ์, พงศา อธิรกุล, ปรีชา ส่งวัฒนา, อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรภายในนิทรรศการ “คิดถึง ถวัลย์ ดัชนี”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรภายในนิทรรศการ “คิดถึง ถวัลย์ ดัชนี”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรภายในนิทรรศการ “คิดถึง ถวัลย์ ดัชนี”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรภายในนิทรรศการ “คิดถึง ถวัลย์ ดัชนี”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรภายในนิทรรศการ “คิดถึง ถวัลย์ ดัชนี”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรภายในนิทรรศการ “คิดถึง ถวัลย์ ดัชนี”

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช, ชัย โสภณพนิช, สุภัททา สังสิทธิ, วิทิต-ศุลีรัตน์ ลีนุตพงษ์

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช, ชัย โสภณพนิช, สุภัททา สังสิทธิ, วิทิต-ศุลีรัตน์ ลีนุตพงษ์

ทิพย์ชาติ วรรณกุล กับ สุภาภรณ์ อธิรกุล, สมอร
วงศ์เมือง, พงศา อธิรกุล

ทิพย์ชาติ วรรณกุล กับ สุภาภรณ์ อธิรกุล, สมอร วงศ์เมือง, พงศา อธิรกุล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s