ซีพีเอฟ ร่วมพัฒนานักนวัตกรรมเยาวชนไทยรุ่นใหม่ ก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารในระดับภูมิภาค

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/706385

ซีพีเอฟ ร่วมพัฒนานักนวัตกรรมเยาวชนไทยรุ่นใหม่  ก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารในระดับภูมิภาค

ซีพีเอฟ ร่วมพัฒนานักนวัตกรรมเยาวชนไทยรุ่นใหม่ ก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารในระดับภูมิภาค

วันพุธ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ หนุนพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ก้าวสู่
นักพัฒนานวัตกรรมอาหารบนเวทีระดับสากล ร่วมถ่ายทอดความเชี่ยวชาญแก่เยาวชนไทย ประสบความสำเร็จคว้า
2 รางวัลจากเวทีการแข่งขันนวัตกรรมอาหารจากพืชในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปี 2565 (The ProVeg Food
Innovation Challenge APAC 2022) ต่อยอดสร้างสตาร์ทอัพ และนักนวัตกรรมรุ่นใหม่พัฒนาเมนูอาหารแห่งอนาคต ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งด้าน ความอร่อยสุขภาพ สวัสดิภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม

ดร.ลลานา ธีระนุสรณ์กิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านนวัตกรรมอาหารและความสัมพันธ์องค์กร ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทร่วมเป็นพันธมิตรกับ ProVeg ซึ่งเป็นองค์กรระดับภูมิภาคด้านอาหารที่สนับสนุนการผลิตเนื้อจากพืช (Plant based meat) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมสนับสนุนกิจกรรมการประกวด The ProVeg Food Innovation Challenge APAC 2022 ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ (CPF RD Center) เป็นผู้ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้แก่ทีมที่ส่งผลงานร่วมประกวด เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของซีพีเอฟนำมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ และร่วมขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร โดยในปีนี้ 2 ใน 3 ทีมที่ซีพีเอฟเป็นที่ปรึกษาจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวม 179 ผลงาน จาก 16 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สามารถคว้า 2 รางวัลจากเวทีนี้

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ได้ร่วมกำหนดหัวข้อในการสร้างสรรค์นวัตกรรม คือ การพัฒนาเมนูอาหารท้องถิ่นของชาวเอเชีย โดยใช้เนื้อจากพืช ที่มีรสสัมผัสเสมือนเนื้อจริง โดยนวัตกรจะต้องสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองและวางแผนการเปิดตัวสินค้าให้ครบถ้วน ซึ่งบริษัทจะร่วมเป็นโค้ชให้แก่นักศึกษาที่เข้ารอบ โดยการประชุมออนไลน์ร่วมกัน เพื่อติดตามความ
คืบหน้า ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย นอกจากนี้ โครงการที่เข้ารอบสุดท้ายมีโอกาสพัฒนาเพื่อนำออกขายในตลาดจริงในอนาคต เพื่อเป็นการสร้างนักนวัตกรรมรุ่นใหม่ เกี่ยวกับโปรตีนทางเลือกในเอเชีย-แปซิฟิก

ทั้งนี้ ทีม DE CRAB นิสิตปริญญาโท ของภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงาน “แกงคั่วเนื้อปูก้อนแพลนท์เบสใบชะคราม” ซึ่งเป็นการผสมผสานนวัตกรรมแพลนต์เบสเข้ากับอาหารพื้นบ้าน ขณะที่ ทีม Hi-Burger นักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากผลงานเบอร์เกอร์เนื้อจากพืช ที่เน้นใช้วัตถุดิบท้องถิ่น เช่น ขนุน บีทรูท และถั่วเหลือง และราดด้วยน้ำซอสสะเต๊ะ
ที่ให้รสกลมกล่อมแบบไทย โดยผลงานนี้ ยังได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอภายในงาน The UN Climate Change Conference (COP27) เวทีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“การแบ่งปันองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญแก่เยาวชนไทยของซีพีเอฟ ถือเป็นการสร้างนักนวัตกรรมไทยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก และมีโอกาสที่จะสามารถเติบโตไปเป็นสตาร์ทอัพในอนาคตได้
ให้มีความรู้และความเข้าใจอย่างรอบด้านในภาคอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเข้ามาร่วมกันพัฒนาอาหารแห่งอนาคต เช่น เมนูเนื้อจากพืชซึ่งได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ดร.ลลานา กล่าว

งาน The ProVeg Food Innovation Challenge APAC 2022 เป็นเวทีการประกวดเพื่อเฟ้นหานวัตกรที่มีความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเมนูอาหารเนื้อจากพืชที่ดีต่อสุขภาพและสร้างความยั่งยืนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคทั่วโลก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s