ฝ่ายค้านยื่นปลด”ศักดิ์สยาม”ออกจาก ส.ส.และ รมว.

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/541633

25 ม.ค. 2566

ฝ่ายค้านยื่นปลด"ศักดิ์สยาม"ออกจาก ส.ส.และ รมว.

ฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อสภา เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ปลด”ศักดิ์สยาม”ออกจาก ส.ส.และ รมว. หลังมีชื่อเป็นหุ้นส่วนบริษัทก่อสร้าง ได้ผลประโยชน์จากกระทรวงคมนาคมและจัดงบลงจ.บุรีรัมย์มากจนผิดสังเกต

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นหนังสือต่อนายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร นำเรื่องส่งต่อไปยังประธานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรี และสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ สิ้นสุดลง 

โดยให้เหตุผลการยื่นหนังสือ เป็นเหตุจากการกระทำละเมิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 ว่า ด้วยวิธีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในคำร้องมีเอกสารหลักฐานทั้งหมด 14 เรื่อง พร้อมมั่นใจในพยานหลักฐาน

นายแพทย์ชลน่าน ยืนยัน ทำในฐานะเป็นฝ่ายตรวจสอบ ไม่ได้อาฆาตมาดร้าย หรือเล่นเกมการเมือง หรือหวังผลประโยชน์ในพื้นที่ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ส่วนการยุติการปฏิบัติหน้าที่ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามกรอบภายใน 15 วัน 

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้วนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว

ด้านพลตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ผู้ที่เคยเป็น 1 ในอภิปรายนายศักดิ์สยาม มั่นใจว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการไต่สวนได้แน่นอน เพราะขณะนี้ นายศักดิ์สยาม ยังเป็น ส.ส. และรัฐมนตรี ยังได้พิจารณางบประมาณ ตั้งงบประมาณ รวมถึงยังเป็นกรรมาธิการ

บริษัทที่นายศักดิ์สยาม เป็นหุ้นส่วนอยู่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้รับงานจากกระทรวงคมนาคม บริษัทแห่งนี้ นายศักดิ์สยาม รับเงินในฐานะที่ปรึกษา และก่อนที่จะมาเป็นรัฐมนตรี และใช้บ้านเลขที่ของนายศักดิ์สยามเป็นที่ตั้ง เมื่อย้ายออกจากบ้านดังกล่าวไปอยู่บนที่ดินของการรถไฟ ซึ่งในทางปฏิบัติหากไม่มีความผูกพันธ์ ไม่สามารถทำได้ ประกอบกับบริษัทดังกล่าวเป็นคู่สัญญากับกระทรวงคมนาคม และในช่วงที่พิจารณางบในชั้นกรรมาธิการ มี ส.ส. ท้วงติงเรื่องการนำงบประมาณไปที่จังหวัดบุรีรัมย์มากกว่ายังหวัดอื่นด้วย

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่องพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s