กลุ่ม 9 ราชมงคลประกาศเจตนารมณ์ ‘ปลอดซื้องานวิจัย’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/706599

กลุ่ม 9 ราชมงคลประกาศเจตนารมณ์  ‘ปลอดซื้องานวิจัย’

กลุ่ม 9 ราชมงคลประกาศเจตนารมณ์ ‘ปลอดซื้องานวิจัย’

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวนักวิชาการในไทยจ่ายเงินซื้องานวิจัยที่ตัวเองไม่ได้ทำเพื่อใส่ชื่อตัวเองเป็นเจ้าของผลงานและตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการนั้น เรื่องนี้กลุ่ม 9 ราชมงคลได้มีการติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด เพราะถือเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อวงการการศึกษาของไทย และเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น โดยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ 9 มทร.เคยมีการหยิบยกถึงประเด็นดังกล่าวมาปรึกษาหารือกันมาโดยตลอด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตเรื่องงานวิจัย โดยให้ความสำคัญกับเรื่องของจริยธรรมงานวิจัย

รศ.ดร.สมหมายกล่าวอีกว่า เมื่อมีกระแสข่าวการจ่ายเงินซื้องานวิจัยและเพื่อยืนยันที่ความสุจริตของทั้ง9 มทร. ที่ประชุม ทปอ.มทร. จึงได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการกระทำผิดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย และจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าบุคลากรของ มทร.มีการกระทำผิดต่อจรรยาบรรณดังกล่าว พร้อมทั้งจะมีการลงโทษอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการช่วยเหลือกันนอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการวิจัยของราชมงคลไปหาวิธีการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของทั้ง 9 มทร.ต่างยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย โดยมีการกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดที่ชัดเจน

“ทั้งนี้ กลุ่ม 9 ราชมงคลต่างมุ่งหวังที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นกับกลุ่มราชมงคลของเรา เพราะราชมงคลเป็นสถาบันการศึกษาที่มีเกียรติ ดังนั้นจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา และประชาชน” รศ.ดร.สมหมาย กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s