จิตอาสา 904 มมส ลงพื้นที่พัฒนา รร.ทุรกันดาร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/706595

จิตอาสา 904 มมส ลงพื้นที่พัฒนา  รร.ทุรกันดาร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

จิตอาสา 904 มมส ลงพื้นที่พัฒนา รร.ทุรกันดาร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) โดย รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ อนุสรณ์ หัวหน้างานพิธีการและกิจการพิเศษ และปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา 904 นำบุคลากรและนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 30 คน ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านเชิงดอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ตำบล นาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เมื่อกลางเดือนมกราคม 2566

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อดำเนินโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย การมอบทุนการศึกษา-ทุนสนับสนุนอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียน มอบอุปกรณ์กีฬา การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแจกขนม ตุ๊กตา ของเล่นและของรางวัล การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนและผู้ปกครอง

นอกจากนี้ มีการจัดซื้อปั๊มน้ำติดตั้งระบบน้ำเพื่อการเกษตรของโรงเรียน จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนตามแนวพระราชดำริ การติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในบริเวณโรงเรียน โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s