‘ดร.สุรเกียรติ์’ นำคกก.มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ถวายพระพร’พระองค์ภาฯ’ เผยพระดำริช่วยปชช.

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/706654

'ดร.สุรเกียรติ์' นำคกก.มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ถวายพระพร'พระองค์ภาฯ' เผยพระดำริช่วยปชช.

‘ดร.สุรเกียรติ์’ นำคกก.มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ถวายพระพร’พระองค์ภาฯ’ เผยพระดำริช่วยปชช.

วันพุธ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566, 16.07 น.

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทีมเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และทีมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา ปฏิบัติการภัยพิบัติ ถวายพระพร “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

วันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตลอดทั้งวันได้มีประชาชนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ ผู้นำท้องถิ่น พระสงฆ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษาพร้อมใจนำแจกันดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของต่าง ๆมาทูลเกล้าถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งๆขึ้นไป อาทิ  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี, พล.อ.ต.ปราโมทย์ วันวาน เจ้ากรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี จำกัด,  ดร.วรคม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิรุ จิ รวงศ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะฯ, ชมรมครูเก่าสุทธิวราราม โรงเรียนวัดสุทธิวราราม,  อาสาสมัครตามพระราชดำริ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์,  คณะกรรมการสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, พล.ต.กัณห์ สถิตยุทธการ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

นางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสารงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย, พ.อ.ประชุม สุขสำราญ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี,  ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ประธานคณะผู้อบรมหลักสูตร ประกาศนียบัติธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7(ปธส.7) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี, นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะ, นางสาวมานิดา ภู่เจริญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ, นางสาวนภาดา ธีระชิตกุล บริษัท แอด เอ็กซ์ แม็ทชิ่ง จำกัด เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ, สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทีมเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และทีมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา ปฏิบัติการภัยพิบัติ เป็นต้น

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ กล่าวภายหลังลงนามถวายพระพร  ว่า  เป็นอีกครั้งที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ทั้งกรรมการ จิตอาสาป้องกันภัย ผู้แทนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก จากทั่วประเทศ มาลงนามถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ทั้งนี้ เราเคยมาลงนามแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งนี้เป็นอีกครั้งและมากันเต็มทีม และช่วงบ่ายนี้จะมีการทำบุญพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นการทำบุญถวายครั้งที่ 4 จากครั้งแรกทำที่วัดเทพศิรินทราวาสฯ ครั้งที่ 2 วัดไตรมิตรวิทยารามฯ ครั้งที่ 3 นิมนต์พระสงฆ์มาสวดโพชฌังคปริตร 19 จบ ที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ถนนเพชรบุรี และครั้งนี้ครั้งที่ 4 ซึ่งทุกคนจะไปร่วมทำบุญสวดมนต์ภาวนา 

“ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว เป็นปาฏิหาริย์ ขอให้พระพลานามัยกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์”

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ กล่าวอีกว่า พระองค์ทรงงานหนักในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก เราจึงทำบุญถวาย และมาลงนามถวายพระพรพระองค์ นอกจากนั้นมาทำถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพด้วย ทั้งนี้ ทุกอย่างที่พระองค์มีพระดำริเอาไว้เกี่ยวกับประชาชน ก็ยังเหมือนเดิม อย่างเมื่อเดือนธันวาคม เรายังช่วยประชาชนภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย ยังฝึกอบรมเครือข่ายชุมชนเตือนภัย 19 แห่งทั่วประเทศ เพื่อจะป้องกันภัย อพยพให้ทันเวลาเกิดอุทกภัย ก็ยังทำเหมือนเดิม มีการติดตั้งโทรมาตรบนพื้นที่สูงทั้วประเทศให้ได้ จำนวน 510 ต้น ก็ยังเดินต่อ เพื่อช่วยประชาชนให้ได้

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง จะเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถึงวันที่ 31 ม.ค.2566 นี้  ซึ่งประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรผ่านทางระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์  https://wellwishes.royaloffice.th ได้ทุกวัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s