มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี วันที่ 18 มกราคม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/706605

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานวันสถาปนา  ครบรอบ 18 ปี วันที่ 18 มกราคม

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี วันที่ 18 มกราคม

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 18 ปี วันที่ 18 มกราคม 2566

พิธีได้เริ่มขึ้นในเวลา 08.00 น. หลังจากนั้น ได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีถวายราชสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

ในโอกาสนี้ อธิการบดีได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ และมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ที่หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s