มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/706716

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

วันพุธ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566, 19.13 น.

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยกรรมการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทีมเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ทีมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา ปฏิบัติการภัยพิบัติ เข้าร่วมในพิธี

พระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นประธานในพิธีและกรรมการมูลนิธิฯ ถวายผ้าไตรและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 ชุด ตลอดพิธีการ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทั้งหมด พร้อมใจร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ดำเนินงานมา 27 ปี ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืน ตั้งแต่การเฝ้าระวังก่อนเกิดอุทกภัย การบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดอุทกภัย และการฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย ตามพระนโยบาย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ให้ยกระดับการทำงานของมูลนิธิฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “ศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์ และการจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัย “Center of Excellence in Flood Relief and Management)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s