สว.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รับมอบโล่ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/706611

สว.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รับมอบโล่  ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร

สว.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รับมอบโล่ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ “ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร” (วศ.มศว.มน.) พิษณุโลก โดยมี รองศาสตราจารย์วัฒนา พัดเกตุรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้แทนมอบ

โดยที่ผ่านมา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดูแลทางด้านอาชีวศึกษา ได้ทำงานและผลักดันจนทำให้งานด้านอาชีวะฯ ได้รับการยอมรับจากสังคม และเป็นเสาหลักสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทำงานที่ทุ่มเท เอาจริงเอาจังกับงานที่รับผิดชอบ ทำให้การศึกษาไทยก้าวหน้า จับต้องได้ สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

ปัจจุบันในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาได้ทุ่มเทผลักดันงานด้านการกีฬา ทั้งส่งเสริมและสนับสนุนสร้างศักยภาพให้กับวงการกีฬาของประเทศ ให้ก้าวหน้าและเท่าทันในระดับโลก โดยเฉพาะผลงานที่โดดเด่นคือการขับเคลื่อนมวยไทยสู่ระดับสากล หรือระดับโลก และล่าสุด ได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำหนังสือ “ทิศทางกีฬาไทย” เพื่อเผยแพร่และเป็นประโยชน์ต่อวงการกีฬาของประเทศชาติ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s