เด็กศรีปทุมชนะเลิศคลิปวีดีโอ‘ครูรักเด็ก…เด็กรักครู’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/706593

เด็กศรีปทุมชนะเลิศคลิปวีดีโอ‘ครูรักเด็ก...เด็กรักครู’

เด็กศรีปทุมชนะเลิศคลิปวีดีโอ‘ครูรักเด็ก…เด็กรักครู’

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา-ธิการ มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู” ให้ทีม XYZ Production นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันครูที่ผ่านมา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s