sacit หนุนผู้ประกอบการเรียนรู้ TikTok ดันยอดขายงานศิลปหัตถกรรมไทยในกลุ่มคนรุ่นใหม่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/707947

วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

กระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้ sacit เพิ่มพูนความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ แก่ผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมไทย เน้นขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วอย่าง แพลตฟอร์ม TikTok ที่ปัจจุบันมีอัตราการเติบโตและได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก

สินิตย์ เลิศไกร รมช.กระทรวงพาณิชย์

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์แก่ผู้ประกอบการไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ที่ปัจจุบันมีอัตราการเติบโตและได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมากงานศิลปหัตถกรรมไทยก็เช่นกัน ถึงแม้จะเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ ความสามารถในการบรรจงสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มาจากภูมิปัญญาเชิงช่างให้มีความวิจิตร งดงาม ทรงคุณค่า ก็ต้องให้ความสำคัญกับการเสริมศักยภาพและทักษะความสามารถของผู้สร้างสรรค์ไปพร้อมกับการให้ความรู้ด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อให้งานศิลปหัตถกรรมไทยสามารถตอบโจทย์ความต้องการ และโดนใจผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคทุกช่วงวัยหันมาเปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทด้านการสืบสาน สร้างสรรค์ และส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เกิดการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์จึงได้มอบหมายให้ sacit เพิ่มพูนความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้งานศิลปหัตถกรรมไทยสามารถเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวัน สร้างรายได้กลับสู่ผู้ผลิตงานหัตถศิลป์ไทยอย่างยั่งยืน

ด้าน นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าวเสริมว่า sacitได้นำแนวทางและนโยบายของกระทรวง
พาณิชย์ ไปปรับใช้ในด้านการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมไทยในด้านต่างๆ โดยในปี 2566 นี้ sacit จะมีการประชุมสมาชิกและสร้างเครือข่ายผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมจำนวน4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 จ.ขอนแก่น,ครั้งที่ 2 จ.สงขลา, ครั้งที่ 3 จ.เชียงใหม่ และครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล โดยให้ความสำคัญทั้งในด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจดลิขสิทธิ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน การส่งเสริมการขายงานศิลปหัตถกรรมไทย ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการให้ความรู้ใหม่ๆ ด้านการขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น

อาทิ การถ่ายภาพสินค้าให้มีความโดดเด่น น่าสนใจการเพิ่มช่องทางการขายงานศิลปหัตถกรรมไทยด้วยการทำ Digital Content ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok อาทิ การสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงาน, การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย, การเลือก Sound ที่เหมาะสม, เทคนิคการใช้เครื่องมือตัดต่อ, การสร้างแฮชแท็กที่น่าสนใจหรืออื่นๆ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน TikTokเป็นแพลตฟอร์มที่กลุ่มคนรุ่นใหม่นิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศไทย เป็นการสร้างสรรค์คลิปวีดีโอสั้นแนวตั้ง มีลูกเล่นตกแต่งวีดีโอได้มากมาย สามารถทำได้ง่ายบนสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว อีกทั้ง TikTok ยังเป็นแพลตฟอร์มที่รวมทั้งคอนเทนต์สุดไวรัลและทันกระแสทุกเทรนด์ มีผู้ใช้งานในประเทศไทย มากถึง 35.8 ล้านคนเลยทีเดียว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ภูมิปัญญาและคุณค่างานศิลปหัตถกรรมไทยให้คงอยู่ในวิถีชีวิต เกิดการอนุรักษ์ และส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังต่อไป

1 thought on “sacit หนุนผู้ประกอบการเรียนรู้ TikTok ดันยอดขายงานศิลปหัตถกรรมไทยในกลุ่มคนรุ่นใหม่

  1. Pingback: sacit หนุนผู้ประกอบการเรียนรู้ TikTok ดันยอดขายงานศิลปหัตถกรรมไทยในกลุ่มคนรุ่นใหม่ — SootinClaimon.Com – Typogr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s