ออสเตรเลียจ่อยกเลิกใช้ภาพกษัตริย์อังกฤษบนธนบัตร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2619301

ออสเตรเลียจ่อยกเลิกใช้ภาพกษัตริย์อังกฤษบนธนบัตร

2 ก.พ. 2566 16:08 น.

ออสเตรเลียจ่อยกเลิกใช้ภาพกษัตริย์อังกฤษบนธนบัตร

ธนาคารกลางออสเตรเลียเตรียมยกเลิกการใช้ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของควีนเอลิซาเบธที่ 2 บนธนบัตรชนิด 5 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ทำให้ธนบัตรทุกชนิดของออสเตรเลียไม่มีพระบรมสาทิสลักษณ์ของกษัตริย์อังกฤษแล้ว

ธนาคารกลางออสเตรเลียมีมติเห็นชอบที่จะยกเลิกการใช้พระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 บนธนบัตรชนิด 5 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และจะไม่ใช้พระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 โดยจะเปลี่ยนไปใช้ภาพที่ยกย่องคุณค่าวัฒนธรรมชนพื้นเมืองแทน ส่งผลให้ธนบัตรทุกชนิดของออสเตรเลียจะไม่มีพระบรมสาทิสลักษณ์ของกษัตริย์อังกฤษอีกต่อไป 

การตัดสินใจของธนาคารกลางครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจหลังได้ปรึกษากับรัฐบาลออสเตรเลียแล้ว และจะปรึกษากับชนพื้นเมืองเกี่ยวกับการออกแบบภาพเพื่อยกย่องวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนพื้นเมือง ที่ตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียในยุคแรกต่อไป ส่วนธนบัตรชนิดอื่นๆ จะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม อาจจะยังต้องใช้เวลานอีกนานหลายปีในการออกแบบและการพิมพ์ธนบัตร 5 ดอลลาร์ออสเตรเลียขึ้นมาใหม่ โดยประชาชนยังคงสามารถใช้ธนบัตรชนิด 5 ดอลลาร์ออสเตรเลียแบบเดิมต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แม้จะมีการพิมพ์ธนบัตรชนิดใหม่ออกมาใช้แล้วก็ตาม

ก่อนหน้านี้ ในธนบัตรของออสเตรเลีย จะมีธนบัตรอย่างน้อย 1 ชนิดที่จะตีพิมพ์เป็นพระสาทิสลักษณ์ของกษัตริย์อังกฤษ แต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะไม่มีธนบัตรชนิดใดของออสเตรเลียที่เป็นภาพของกษัตริย์อังกฤษอีกต่อไป โดยธนบัตรส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและชนพื้นเมืองอยู่แล้ว

ทั้งนี้ ออสเตรเลียยังคงใช้รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ หรือราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่ยังคงมีข้อถกเถียงในประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมา ที่อยากจะให้ออสเตรเลียออกจากเครือจักรภพ โดยผลประชามติเมื่อปี 1999 พบว่า มีคนออสเตรเลียเกินครึ่งเพียงเล็กน้อยที่ยังต้องการให้พระมหากษัตริย์ของอังกฤษเป็นประมุขรัฐ และนับตั้งแต่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 สวรรคตเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในหลายประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพ ที่อยากจะถอนตัวออกมาเป็นสาธารณรัฐด้วยเช่นกัน.

ที่มา : บีบีซี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s