‘เฉลิมชัย’หารือญี่ปุ่นดันสินค้าเกษตร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708142

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ Mr.Tohiyuki Suzuki CEO Tokyo City Seika Co. Ltd.ผู้บริหารตลาด Toyosu (โทโยสุ) ตลาดปลาที่มีชื่อเสียงในกรุงโตเกียว พร้อมกับเตรียมขยายความร่วมมือการกระจายสินค้าเกษตรไทย โดยเฉพาะกลุ่มผลไม้และพืชผักสู่ตลาดโทโยสุ ในอนาคต

สำหรับตลาดโทโยสุ ของญี่ปุ่น นอกจากมีชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางตลาดปลาและผลิตภัณฑ์ทางทะเล แล้ว ปัจจุบันยังมีกลุ่มสินค้าผักผลไม้ รวมทั้งของชำต่างๆ โดยเป็นตลาดค้าส่งและผลิตผลสำหรับพ่อค้าคนกลาง เป็นศูนย์กลางพบปะระหว่างผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นและต่างประเทศ ซึ่งจุดเด่นคือให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานโดยการใช้หลอดไฟ LED และพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) และจัดให้มีพื้นที่สีเขียว มากกว่า 30% ของพื้นที่ตลาด รวมถึงระบบการบำบัดน้ำเสียที่มหานครโตเกียว เป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังจัดเส้นทางคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกและที่สำคัญเป็นแหล่งเชื่อมโยงกระจายสินค้าไปยังตลาดอื่นๆ ในชุมชนและทั่วประเทศญี่ปุ่น

“การหารือร่วมกันในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีของไทย ในการขยายฐานการตลาดสินค้าเกษตรไทยไปสู่ต่างแดน
โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกลุ่มประชากรจำนวนมากที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัย ซึ่งสินค้าเกษตรไทยนับว่าตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในญี่ปุ่น โดยเฉพาะผลไม้ที่ได้รับความนิยม เช่น ทุเรียน มะม่วง กล้วย และสับปะรด โดยทาง Mr.Tohiyuki Suzuki ยินดีและพร้อมขยายความร่วมมือกับประเทศไทยอย่างเต็มที่ ซึ่งนับเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทั้งสองประเทศ และสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าเกษตร” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s