จุดประกายดอกไม้แห่งความสุขให้เบ่งบานในใจอีกครั้ง กับนิทรรศการ‘Art in Bloom Watercolors 2023’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/708426

จุดประกายดอกไม้แห่งความสุขให้เบ่งบานในใจอีกครั้ง  กับนิทรรศการ‘Art in Bloom Watercolors 2023’

จุดประกายดอกไม้แห่งความสุขให้เบ่งบานในใจอีกครั้ง กับนิทรรศการ‘Art in Bloom Watercolors 2023’

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดคลี่คลายลง อิงอร หอมสุวรรณ์ ศิลปินสีน้ำผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ได้รวบรวมผลงานภาพวาดของตนและศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายท่าน จัดนิทรรศการ “Art in Bloom Watercolors 2023” เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงเดือนเมษายน 2566 เป็นเวลา 3 เดือน ณ Eng-Ka Gallery จังหวัดเชียงใหม่

จากเฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อิงอร หอมสุวรรณ์ ศิลปินผู้จัดนิทรรศการครั้งนี้ เผยว่า เจตนารมณ์ในการจัดงานเพื่อนำศิลปะมาจุดประกายดอกไม้แห่งความสุขให้เบ่งบานในใจคนอีกครั้ง โดยถือโอกาสที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด คลี่คลายลง รวบรวมผลงานภาพวาด Portrait ที่ศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติหลายท่านได้วาด ให้อาจารย์อิงอร มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี มีทั้งผลงานของครูบาอาจารย์ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินระดับนานาชาติ ตลอดจนผลงานภาพวาดโดยนักเรียนสีน้ำของอิงกาสตูดิโอ จังหวัดเชียงใหม่ นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ที่ Eng-Ka Galleryตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งอยู่ติดเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

โดยเธอได้ต่อเติมส่วนขยายห้องจัดนิทรรศการเพิ่มขึ้นอีก 2 ห้อง รวมเป็น 4 ห้องนิทรรศการ ได้แก่ ห้องที่ 1 งานภาพวาดสีน้ำอิงอร หอมสุวรรณ์ และภาพวาดในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเคยนำไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการของสมาคมทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ห้องที่ 2 งาน Portrait ศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญ อาทิ อาจารย์พิชัย นิรันต์ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)ปี พ.ศ.2546, อาจารย์เทพศิริ สุขโสภา ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2560,อาจารย์ปัญญา เพ็ชรชู อาจารย์ Nicoleh Radenahmad, อาจารย์ชยานันท์ อาวะโต,อาจารย์ประกิตศิลป์ วรมิศร์, ศ.พงศ์เดชไชยคุตร, อาจารย์พรชัย ใจมา ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2548,อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ, อาจารย์วิรัตน์ คำศรีจันทร์,อาจารย์วธน กรีทอง และอาจารย์ดินหินรักพงษ์อโศก, อาจารย์ทวี เกษางาม, อาจารย์ Wisit Pimpimal, อาจารย์สงวน น้อยเงิน, อาจารย์รุ่งศักดิ์ ดอกบัว, อาจารย์ Palut Malod, อาจารย์ Nalodom Kamenketwit และ อาจารย์ Kumpon Pongpipat ห้องที่ 3 งานสีน้ำนักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ และผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว มาเรียนวาดภาพสีน้ำ ซึ่งแต่ละคนมีพัฒนาการและพรสวรรค์ในการทำงานศิลปะที่ยอดเยี่ยมแตกต่างกันไป บางคนดูเหมือนเป็นการค้นพบตัวตนในอีกโลกหนึ่งเลยทีเดียว ส่วนห้องที่ 4 ลายเส้นและสี Acrylic ของอาจารย์กาพย์ หอมสุวรรณ์ สถาปนิก และงานภาพถ่ายของ Suree Haemapun สถาปนิก นักเขียนและนักถ่ายภาพฯ

ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานนิทรรศการ “Art in Bloom Watercolors 2023”ได้ตั้งแต่วันนี้-22 เมษายน พ.ศ.2566 ณ Eng-Ka Gallery จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s