‘ตรีนุช’ย้ำทำงานการศึกษาและเยาวชนต้องโปร่งใสทุกมิติ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708425

'ตรีนุช'ย้ำทำงานการศึกษาและเยาวชนต้องโปร่งใสทุกมิติ

‘ตรีนุช’ย้ำทำงานการศึกษาและเยาวชนต้องโปร่งใสทุกมิติ

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 16.39 น.

‘ตรีนุช’ย้ำทำงานการศึกษาและเยาวชนต้องโปร่งใสทุกมิติ ปมมีผู้ร้องเรียนว่าผู้อำนวยการโรงเรียน

จากกรณี ที่มีการร้องเรียนว่าผู้อำนวยการโรงเรียนบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ เรียกรับเงินจากคู่สัญญาหรือผู้ประกอบการที่ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียน ทางกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จึงวางแผนให้ผู้ประกอบการนำเงินไปส่งมอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าว ก่อนนำกำลังเข้าจับกุมตัวได้พร้อมกับเงินของกลาง นั้น

2 ก.พ.2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)  กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้มีการเน้นย้ำผู้บริหารทุกภาคส่วนและระดับทุกพื้นที่ให้ดำเนินการทุกเรื่องอย่างโปร่งใสมาโดยตลอดอยู่แล้ว ไม่เฉพาะเรื่องอาหารกลางวันเท่านั้น และเน้นเรื่องความโปร่งใสในทุกมิติ เพราะเราเป็นต้นแบบของการทำงานเรื่องการศึกษาเรื่องของเยาวชน  ซึ่งศธ.มีกระบวนการตรวจสอบและมาตรการป้องกันอย่างที่สุดแล้ว แต่หากมีการทุจริตเกิดขึ้นก็ต้องดำเนินการทางกฏหมายทันที

ขณะที่ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้เข้มงวดเกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สช. โดย สช.มีระเบียบการจัดอาหารกลางวันควบคุมอยู่แล้วเพื่อให้โรงเรียนเบิกจ่ายเงินตามข้อเท็จจริง และสช.ก็มีการตรวจและติดตามเกี่ยวกับเงินอุหนุนค่าอาหารกลางวันเป็นปกติ รวมถึงตรวจคุณภาพการจัดอาหารกลางวันไปด้วย  ซึ่งโรงเรียนในสังกัด สช.ที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 100% ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนการกุศล และทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการตามระเบียบ  ส่วนการตรวจสอบก็จะมีศึกษาธิการจังหวัด  สช.จังหวัด และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าไปตรวจสอบ  และจากสถิติที่ผ่านมา สช.ไม่พบปัญหาปัญหาเรื่องการทุจริต ทั้งเรื่องคุณภาพอาหารหรือการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง  มีปัญหาเพียงเล็กน้อยคือมีโรงเรียนการกุศลบางโรงไม่เข้าใจระเบียบจึงเก็บเงินส่วนนี้ไว้ในบัญชี แล้วนำเงินส่วนอื่นของทางวัดที่หลวงพ่อนำมาสนับสนุนให้เป็นค่าอาหารกลางวัน จึงทำให้เงินส่วนนี้ค้างอยู่ในบัญชี้ เมื่อ สตช.ไปตรวจสอบพบ ทางโรงเรียนจึงต้องคืนเงินส่วนนี้ไป  อย่างไรก็ตามในการประชุม สช.ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา สช.ได้มีประกาศทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ สช.ฉบับใหม่ เพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งเบิกจ่ายเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์อย่างถูกต้องแล้ว

“สช.เข้าไปตรวจสอบเงินอุดหนุนและคุณภาพอาหารกลางวับแบบสุ่มตรวจ หรือหากมีการร้องเรียนเข้ามาเราก็จะรีบไปรวจสอบ แต่ที่ผ่านมาผมยังไม่เห็นว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สช.เข้ามา” เลขาธิการ กช. กล่าว 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s