หนีฝุ่นพิษ! ‘โรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม’ ประกาศปิดเรียน 1 วัน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708523

หนีฝุ่นพิษ! 'โรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม' ประกาศปิดเรียน 1 วัน

หนีฝุ่นพิษ! ‘โรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม’ ประกาศปิดเรียน 1 วัน

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 21.21 น.

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เพจเฟซบุ๊ก “โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม” โพสต์ข้อความระบุว่า เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เรื่อง ประกาศปิดเรียน

จากรายงานดัชนีคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม พบว่า มีค่าฝุ่นละอองในอากาศขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในปริมาณที่เกินกว่าค่ามาตรฐานและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โรงเรียนมีความห่วงใยสุขภาพของนักเรียน รวมถึงเพื่อเฝ้าสังเกตสถานการณ์และแนวโน้มของค่าฝุ่นละอองในอากาศ จึงขอปิดเรียนในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 รวมเป็นเวลา 1 วัน และเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ในการนี้โรงเรียนจะจัดให้มีการเรียนออนไลน์ตามตารางเรียนปกติของนักเรียนผ่านระบบ CUD Smart School ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเป็นการทำกิจกรรมหรือทบทวนบทเรียนผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ และไม่มีการนับจำนวนผู้เข้าเรียน เมื่อเปิดเรียนตามปกติอาจารย์ประจำวิชาจะเป็นผู้สอนและติดตามงานกับนักเรียนอีกครั้ง

ทั้งนี้ ในส่วนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น โรงเรียนขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้ 1) กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ยังคงจัดในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ตามปกติ 2) กิจกรรมการอยู่ค่ายกลางวันของลูกเสือและเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากเดิมจัดในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 จะเลื่อนไปจัดในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 3) นักเรียนที่เรียนในโครงการเพิ่มพูนสมรรถนะการเรียนรู้นอกเวลาเรียนและโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเชิงรุก (After School) จากเดิมที่เรียนในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 จะเลื่อนไปเรียนในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการหลักสูตรและการสอน โทรศัพท์ 02-218-0529 หน่วยประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-218-2746 หน่วยสารบรรณ โทรศัพท์ 02-218-2783 เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน https://satite.chula.ac.th/ปิดเรียน-03-02-2566/

– 006

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSatitChula%2Fposts%2Fpfbid037YvcJ8GcstEA2NM5GSdxU5Bzj6tnZQEzrwErQrxdKZcQmjhMkME5hK9oWMSRm2Awl&width=500&show_text=true&height=582&appId

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s