เฝ้าระวังPM2.5 ‘ตรีนุช’สั่งสถานศึกษาปรับกิจกรรมการเรียน พื้นที่ฝุ่นเกินมาตรฐาน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/708458

เฝ้าระวังPM2.5 'ตรีนุช'สั่งสถานศึกษาปรับกิจกรรมการเรียน พื้นที่ฝุ่นเกินมาตรฐาน

เฝ้าระวังPM2.5 ‘ตรีนุช’สั่งสถานศึกษาปรับกิจกรรมการเรียน พื้นที่ฝุ่นเกินมาตรฐาน

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 17.23 น.

“ตรีนุช”สั่ง สพฐ.เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในสถานศึกษา พร้อมปรับกิจกรรมการเรียนในพื้นที่ฝุ่นเกินมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในประเทศไทย ที่มีแนวโน้มค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานในระดับสีแดงและสีส้มในหลายจังหวัด ว่า ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำชับสถานศึกษาเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของนักเรียนจากค่าฝุ่นที่เกิดมาตรฐาน ตามมาตรการเร่งด่วนของศูนย์ประสานงานเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นฯ PM 2.5 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น งดกิจกรรมและออกกำลังกายกลางแจ้ง ปิดประตูหน้าต่างช่วงมีฝุ่นสูง รวมทั้งให้ครูสื่อสารข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเฝ้าสังเกตอาการแพ้ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

“ดิฉันให้ความสำคัญต่อสุขภาพของนักเรียนและครูทุกคน ทั้งที่อยู่ในพื้นที่มีฝุ่นและพื้นที่ที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน จึงได้มอบให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดูแลศูนย์ประสานงานเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นฯ PM 2.5 และเลขาธิการ กพฐ.ประสานการทำงานร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยในเรื่องของมาตรการดูแลและป้องกันสุขภาพ อนามัยของนักเรียนนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมให้กำชับไปยังผู้บริหารสถานศึกษาให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ในพื้นที่ที่มีระดับค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน ที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพและมีผลต่อสุขภาพ เพื่อปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ โดยย้ำให้ดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวอย่างใกล้ชิด เช่น โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งเด็กเล็ก หากมีอาการผิดปกติควรไปพบแพทย์ทันที นอกจากนี้ให้สถานศึกษาทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ ศธ.ที่มีอยู่ทุกจังหวัด ในการติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือหน่วยงานและสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเต็มที่” รมว.ศธ.กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s