คมนาคมแจงปม ‘สัมปทานทางด่วน’ – ที่ดิน ‘เขากระโดง’ ไม่เคลียร์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/543191

17 ก.พ. 2566

คมนาคมแจงปม 'สัมปทานทางด่วน' - ที่ดิน 'เขากระโดง' ไม่เคลียร์

เลขาธิการพรรคประชาชาติ ยังคาใจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงปม ต่ออายุ ‘สัมปทานทางด่วน’ และที่ดิน ‘เขากระโดง’

การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ไม่จบแค่ในสภา เมื่อ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ นำข้อมูลมาชี้แจงในสื่อสังคมออนไลน์ มีเนื้อหาว่านายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ในประเด็นที่ถูกอภิปรายทั่วไป ทั้งเรื่องการต่อสัมปทานทางด่วนและปมที่ดินเขากระโดงมีเนื้อหาว่า

เอกชนได้ประโยชน์ กว่าแสนล้านจากการต่อสัมปทานทางด่วน

มติต่อสัมปทานทางด่วนขั้นที่ 2ฯ ให้บริษัทฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา มูลหนี้จริงที่ผ่านกระบวนการศาลมีแค่ 4,318  ล้านบาท แต่โดนเอกชนเจ้าของสัมปทานทางด่วนขู่ด้วยยอดเงิน 137,517 ล้านบาท ที่ยังไม่ผ่านทั้งขบวนการอนุญาโตฯ ศาลปกครองกลาง หรือ ศาลปกครองสูงสุด  ซึ่งทั้งหมด ใช้เวลาหลายปี แต่อายุสัญญาที่หมดลงในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คณะรัฐมนตรีชุดนี้ รวมถึงเจ้ากระทรวง เป็นพวกตกใจง่าย เลยอนุมัติต่อสัมปทานไป 15 ปี 8 เดือน

การตัดสินใจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีมอบผลประโยชน์ให้กับเอกชนรายนี้ เป็นวงเงินสุทธิปัจจุบัน (NPV) ประมาณ 33,355 ล้านบาทตามรายงานของที่ปรึกษาอิสระ เพื่อแลกกับหนี้ 4,318  ล้านบาท ยังไม่รวมถึงกระแสเงินสดที่ เอกชนรายนี้ได้รับจากการต่อสัมปทานโดยเฉพาะส่วนของทางด่วนขั้นที่ 2 ที่ ถึงปีละกว่า 6,000 ล้านบาท รวม 15 ปี 8 เดือน เป็นเงินกว่า 1 แสนล้านบาท

กว่าห้าพันไร่ ที่ดินการรถไฟ ล่องหน

กรณีที่ดินเขากระโดงจำนวน 5,083 ไร่ รมว.คมนาคม รับว่าไม่มีในสารบบสินทรัพย์ของการรถไฟ โดยอ้างว่าเป็นมาตรฐานทางบัญชี นั้นมีความขัดแย้งกับข้อเท็จจริงและหลักฐาน เพราะเรื่องที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย  กรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการแย่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (การออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินทับที่ดินของรัฐ ซึ่งอยู่ในความดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย) อันเป็นกรณีเดียวกันกับที่ดินรถไฟเขากระโดง คือ ที่ดินรถไฟที่บริเวณบ้านโพธิ์มูล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีการออกโฉนด เนื้อที่ 245 ไร่ โดยทราบว่าที่ดินพิพาทเช่นเดียวกับที่ดินเขากระโดงและคดียังอยู่ระหว่างการฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานี แต่การรถไฟแห่งประเทศไทย ก็สามารถขึ้นบัญชีในสารบบได้

แต่ในทางกลับกัน ที่ดินเขากระโดง ซึ่งปรากฏหลักฐานชัด มีการพิสูจน์กันที่ศาลยุติธรรม จนถึงศาลฎีกา และคดีถึงที่สุดแล้ว แต่เหตุใดจึงไม่อยู่ในสารบบ

ภาพประกอบจากเฟสบุ๊ค พ.ต.อ.ทวี  สอดส่อง  เลขาธิการพรรคประชาชาติ ภาพประกอบจากเฟสบุ๊ค พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ

ที่ดินการรถไฟ 5 พันกว่าไร่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินจะเปลี่ยนมือได้ต้องกระทำโดย พ.ร.บ. เท่านั้น ตามมาตรา 6 (2) พ.ร.บ.จัดวางการรถไฟแลทางหลวง พ.ศ.2464 “ห้ามไม่ให้เอกชนหรือบริษัทใด ๆ หวงห้ามหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินรถไฟ หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เว้นไว้แต่จะได้มีประกาศกระแสพระบรมราชโองการเป็นพิเศษว่าทรัพย์นั้น ๆ ได้ขาดจากเป็นที่ดินรถไฟแล้ว

 ส่วนข้ออ้างอื่นๆ แม้จะอ้างของผู้ว่าการรถไฟฟังไม่ขึ้น เพราะมิใช่เหตุผลตามกฎหมาย แต่ในทางตรงกันข้าม ในขณะที่การรถไฟทำงบดุลบัญชีเมื่อปี 2564 ที่มีความเห็นงบการเงินการรถไฟแห่งประเทศไทย แบบมีเงื่อนไข คืองบการเงินไม่ถูกต้อง ในเรื่องที่ดินและทรัพย์สิน ไม่ระบุถึงที่ดินของตน 5 พันไร่เศษนั้น ว่าเป็นของการรถไฟ ทั้งๆที่ศาลมีคำพิพากษาต้องกันมาตลอดตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมาแล้ว 6 ปีว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นของการรถไฟ แสดงถึงความไม่สุจริต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s