ชลประทานชูอ่างฯห้วยติ๊ก เพิ่มแหล่งน้ำที่ศรีสะเกษ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/711558

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วเสร็จเมื่อปี 2542 สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 26.20 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เป็น 1 ในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสนับสนุนการใช้น้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรให้แก่ราษฎร ในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ต.ห้วยติ๊กชู ต.โคกตาล ต.ละลม และต.ตะเคียน รวมไปถึงพื้นที่ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมพื้นที่รับประโยชน์กว่า 12,500 ไร่

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างอาชีพประมง เสริมรายได้พิเศษให้ราษฎรอีกทางหนึ่งด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s