‘มนัญญา’เยียวยา ผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านทำการเกษตร วงเงิน86ล้านบาท

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/711560

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร จ.อุทัยธานี โดยมีนายอลงกต วรกี รอง ผวจ.อุทัยธานี และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่เทศบาล ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ว่าในปี 2565 จ.อุทัยธานี มีเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยพิบัติทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ครอบคลุม 8 อำเภอวงเงินขอความช่วยเหลือ 187,019,539.50 บาท ซึ่งได้รับการอนุมัติโอนเงินช่วยเหลือแล้ว 86,221,714.50 บาทส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างขออนุมัติขยายวงเงินจากกรมบัญชีกลาง เพื่ออนุมัติโอนเงินให้แก่เกษตรกร

สำหรับข้อมูลความเสียหายภัยพิบัติด้านการเกษตรในปี 2565 เกษตรและสหกรณ์ จ.อุทัยธานี รายงาน ดังนี้ 1.เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านพืช 9,391 ราย พื้นที่เสียหายรวม 96,294.38 ไร่แบ่งเป็น นาข้าว 16,901 ไร่ พืชไร่/พืชผัก 78,057.75 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่นๆ 1,335.63 ไร่ วงเงินขอความช่วยเหลือรวม 182,608,295 บาท 2.เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านประมง 395 ราย พื้นที่เสียหาย แบ่งเป็นพื้นที่ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน 385.25 ไร่ และพื้นที่ที่เลี้ยง ในกระชัง บ่อซีเมนต์ 1,825.50 ตารางเมตร วงเงินขอความช่วยเหลือรวม 2,475,524.50 บาท และ 3.เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ 198 ราย สัตว์เลี้ยงตาย/สูญหาย 10,565 ตัว แบ่งเป็น สุกร 9 ตัว แพะ 38 ตัว แกะ 95 ตัวไก่พื้นเมือง 8,105 ตัว ไก่ไข่ 693 ตัวเป็ดไข่ 1,545 ตัว เป็ดเนื้อ/เป็ดเทศ 75 ตัวห่าน 5 ตัว และแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหาย354 ไร่ วงเงินขอความช่วยเหลือรวม 1,935,720 บาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s