รองฯกรมข้าวเยี่ยมเกษตรกรชัยนาท

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/711562

รองฯกรมข้าวเยี่ยมเกษตรกรชัยนาท

รองฯกรมข้าวเยี่ยมเกษตรกรชัยนาท

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 06.00 น.

รุดเยี่ยม : นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ พบปะเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพส่งจำหน่ายให้ชาวนา เพื่อสร้างเครือข่ายให้กลุ่มสมาชิกมีความเข้มแข็งและประสบความสำเร็จ

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมี นางปรารถนา
สุขศิริ ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท พร้อมด้วยนายสุวิทย์ เผือกจีน ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท นายวินัย จีนจัน ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโพธิ์เจริญ และพี่น้องเกษตรกร เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ต้อนรับ ที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโพธิ์เจริญ ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท ทั้งนี้ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโพธิ์เจริญ เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหลักที่มีคุณภาพ ส่งจำหน่ายให้แก่ชาวนาในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันมีสมาชิก 32 ราย มีพื้นที่ 747 ไร่ แบ่งเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 479 ไร่ผู้ผลิตข้าวคุณภาพดี 268 ไร่ มีพันธุ์ข้าวที่ผลิตและจำหน่าย ดังนี้ ข้าวพันธุ์ กข85, กข61, กข57, กข41 และปทุมธานี 1 ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ให้ความไว้วางใจในเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพมีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร ตั้งแต่สมาชิกเกษตรกรที่เป็นลูกค้า และโรงสีที่รับซื้อผลผลิตข้าวจากเกษตรกร จึงทำให้กลุ่มมีแนวทางตลาดนำการผลิต อีกทั้งสมาชิกมีความตั้งใจที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง ในการที่จะมารวมกลุ่มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการกลุ่มได้ประสบผลสำเร็จจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ กรมการข้าว ได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ การตั้งกลุ่มผลิตสารชีวภาพ ตลอดจนได้จัดตั้งกลุ่มผลิตเป็นข้าวคุณภาพดี โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทั้งศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการผลิตข้าวที่เป็น GAP โดยทำเป็นในรูปของการรับรองมาตรฐานแบบ ICS เพื่อต่อยอดให้กลุ่มมีการตลาดที่มั่นคง และเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรอย่างใกล้ชิด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s