‘สภากาชาดไทย’เตือนปชช.ระวังข่าวปลอมเรื่องเปิดรับบริจาคผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/711792

'สภากาชาดไทย'เตือนปชช.ระวังข่าวปลอมเรื่องเปิดรับบริจาคผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

‘สภากาชาดไทย’เตือนปชช.ระวังข่าวปลอมเรื่องเปิดรับบริจาคผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 13.48 น.

“สภากาชาดไทย” เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ผ่านสภาเสี้ยววงเดือนแดงตุรกี และสภาเสี้ยววงเดือนแดงอาหรับซีเรีย ในฐานะของสมาชิกขบวนการกาชาดระหว่างประเทศ (RCRC Movement) มีบทบาทด้านมนุษยธรรมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ตามหลักการกาชาดสากล ทำหน้าที่ก่อน ระหว่าง และหลังภัยพิบัติ

• ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่บัญชี 045-3-04637-0

ข้อสังเกต : กรณีการโอนเงิน – โปรดตรวจสอบเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีให้ถูกต้องก่อนทำรายการโอนเงินบริจาค ชื่อบัญชีจะต้องเป็น “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” เท่านั้น หากเป็นบัญชีที่ขึ้นต้นด้วยชื่อบุคคล       นาย นาง นางสาว หรืออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ชื่อบัญชีดังที่กล่าวข้างต้นคือมิจฉาชีพ และหากท่านประสงค์ขอรับใบเสร็จสามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ระบุ “เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือแผ่นดินไหว” พร้อมแนบสลิปหลักฐานการโอนเงินบริจาค ทาง E-mail : donation@redcross.or.th        (รอเจ้าหน้าที่ตอบรับกลับทางอีเมล) , โทรสาร 0 2250 0312 , 0 2652 4440 , Line : @redcrossfund

• ร่วมบริจาคด้วยการสแกน QR Code e-Donation เลขที่อ้างอิง “004DISASTER”  โดยไม่ต้องแจ้งขอรับใบเสร็จ

ข้อสังเกต : ตัวอย่างกรณีการสแกน QR Code e-Donation ผ่าน SCB Mobile Banking เมื่อสแกนแล้วท่านจะพบข้อความปรากฏที่หน้าจอว่า “ท่านกำลังทำรายการ e-Donation” และให้เลือกกด “ไม่ยอมรับ” หรือ “ยอมรับ” หากท่านกด “ยอมรับ” จะพบหน้าจอทำรายการบริจาค มีข้อความขึ้นว่า “เพื่อสภากาชาดไทย” และมีหมายเลข Biller ID ของสภากาชาดไทย เลขที่อ้างอิง คือ “004DISASTER” และตามด้วยช่องหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น และทำรายการบริจาคดังกล่าวโดยข้อมูลของท่านจะนำส่งไปที่กรมสรรพากร หากไม่ปรากฏข้อมูลดังกล่าวให้ยกเลิกรายการทันที และเมื่อบริจาคเรียบร้อยท่านสามารถตรวจสอบประวัติการบริจาค e-Donation ได้ที่ https://www.rd.go.th/62336.html

ข้อสังเกต : ตัวอย่างกรณีการสแกน QR Code e-Donation ผ่าน K Plus Mobile Banking เมื่อสแกนแล้วท่านจะพบข้อความปรากฏที่หน้าจอว่า “เพื่อสภากาชาดไทย” และมีเลขที่อ้างอิง คือ “004DISASTER” และมีข้อความแจ้งว่า “ให้ธนาคารที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลรายการนี้ให้แก่กรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานรับบริจาค เพื่อการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี” และกดต่อไปในหน้าตรวจสอบข้อมูล จะพบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของท่าน สามารถทำรายการบริจาคดังกล่าวได้โดยข้อมูลของท่านจะนำส่งไปที่กรมสรรพากร หากไม่ปรากฏข้อมูลดังกล่าวให้ยกเลิกรายการทันที และเมื่อบริจาคเรียบร้อยท่านสามารถตรวจสอบประวัติการบริจาค e-Donation ได้ที่ https://www.rd.go.th/62336.html

สภากาชาดไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียกับเหตุการณ์ดังกล่าวและขอส่งกำลังใจให้ประชาชนชาวตุรกีและสาธารณรัฐอาหรับซีเรียผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ อีกทั้งขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครทุกภาคส่วนปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s