เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ฯ ติดตามความก้าวหน้าซ่อมบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม สุพรรณบุรี

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/711790

เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ฯ ติดตามความก้าวหน้าซ่อมบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม สุพรรณบุรี

เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ฯ ติดตามความก้าวหน้าซ่อมบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม สุพรรณบุรี

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 13.45 น.

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บ้าน นายอำนาจ เทศทอง ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการ “เก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

นอกจากจะเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่แล้ว ยังมีการประชุมร่วมกับ ผู้แทนบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จํากัด ผู้แทนกองพันทหารช่างที่ 9 ค่ายสุรสีห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม พัฒนาการอำเภอสองพี่น้องและผู้นำชุมชน ในการดำเนินงานเร่งรัดซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบภัย พร้อมทำการส่งมอบวัสดุซ่อมสร้างที่ผลิตจากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟู “บ้าน” ผู้ประสบอุทกภัยแก่กองพันทหารช่างที่ 9 ค่ายสุรสีห์เพื่อใช้ในการดำเนินงานต่อไป

-(016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s