‘ชาติพัฒนากล้า’ เปิดตัวคนรุ่นใหม่ อาสารับใช้คน ‘ภูเก็ต’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/543223

18 ก.พ. 2566

'ชาติพัฒนากล้า' เปิดตัวคนรุ่นใหม่ อาสารับใช้คน 'ภูเก็ต'

เป้าหมายยกเครื่องอันดามัน ฟื้นท่องเที่ยวอันดามัน ยกระดับคุณภาพชีวิต ‘ชาติพัฒนากล้า’ เปิดตัวคนรุ่นใหม่ รับใช้คน ‘ภูเก็ต’

พรรคชาติพัฒนากล้า จัดเวที แหลงให้ฉาวเพื่อชาวภูเก็ต ร่วมพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ที่ขุมน้ำบางมะรวน โดยนายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูเก็ต นายเทมส์ ไกรทัศน์  นางสาวอรทัย เกิดทรัพย์ และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา ขวัญใจคนใต้ นายจูรี นุ่มแก้ว ลงพื้นที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อดูวิถีชุมชน แหล่งวัฒนธรรม ศาสนา ที่ชุมชนบ้านบางโรง และแหล่งท่องเที่ยว หาดสุรินทร์ ที่สวยงามมีความเป็นธรรมชาติดั้งเดิม

นางสาวอรทัย เชื่อว่า ภูเก็ตต้องเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใจจริง มีความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาบ้านเกิด นโยบายของพรรค ทั้ง การยกเลิกแบล็กลิสต์ เพื่อให้ที่ติดแบล็กลิสต์ได้ลืมตาอ้าปากได้ เงินเดือน 40,000 บาทแรกไม่ต้องเสียภาษี การสร้างบ้านที่ปลอดภัยให้ผู้สูงอายุ หรืออารยสถาปัตย์ สร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ ฯลฯ ชาวภูเก็ตต้องได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีขึ้น ถนนหนทางต้องดีขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ลูกหลานชาวภูเก็ตต้องได้เรียนรู้ 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาต่างชาติ อังกฤษหรือจีน และภาษาคอมพิวเตอร์

อรทัย เกิดทรัพย์ ว่าที่ผู้สมัครสส.ภูเก็ต พรรคชาติพัฒนากล้าอรทัย เกิดทรัพย์ ว่าที่ผู้สมัครสส.ภูเก็ต พรรคชาติพัฒนากล้า


นายเทมส์ กล่าวว่า ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว รายได้มากกว่า 80% มาจากการท่องเที่ยว แต่สาธารณูปโภคไม่ได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนภูเก็ตไม่ได้รับการดูแลให้ดีเท่าที่ควร เช่น ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายหัวตามประชากร 4 แสนคน ไม่นับรวมนักท่องเที่ยวและประชากรแฝงอีกกว่า 10 ล้านคน สิ่งสำคัญที่สุดภูเก็ตยังหาเงินเพิ่มได้อีก จากนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ ดังนั้นรัฐบาลควรต้องดูแลทั้งนักท่องเที่ยวและชาวภูเก็ตให้ได้ประโยชน์ด้วย เพื่อให้สมกับที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและเมืองคุณภาพชีวิตที่ดี

เทมส์ ไกรทัศน์  ว่าที่ผู้สมัครสส.ภูเก็ตพรรคชาติพัฒนากล้าเทมส์ ไกรทัศน์ ว่าที่ผู้สมัครสส.ภูเก็ตพรรคชาติพัฒนากล้า

ด้าน จูรี ดาวติ๊กตอก คนดัง  ขอให้ชาวภูเก็ตเลือกคนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับชาว จ.ภูเก็ตได้ จากที่ได้รู้จัก และติดตาม เทมส์ และ อ้อ อรทัย เป็นคนรุ่นใหม่ที่ทุ่มเทจริง ๆ การเลือกตั้งครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญของคนภูเก็ต ที่จะได้เลือกคนรุ่นใหม่ เข้าไปเป็นนักการเมือง อย่าให้เกิดการผูกขาดเฉพาะคนไม่กี่ตระกูล และคนใช้เงินซื้อเสียงเข้าไปเป็น สส.นโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้า ไม่ใช่ประชานิยม แต่เป็นนโยบายที่จะรื้อโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้ ยกตัวอย่าง นโยบายยกเลิกแบล็กลิสต์บูโร  แล้วใช้ระบบเครดิตสกอร์แทน , อีกนโยบายคือ ส่งเสริมเศรษฐกิจสายมู ที่มีอยู่ทุกจังหวัด เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s