ชี้ระเบียบใหม่ ‘กกต.’ ติดเทอร์โบกระบวนยุบ ‘พรรคการเมือง’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/543215

18 ก.พ. 2566

ชี้ระเบียบใหม่ 'กกต.' ติดเทอร์โบกระบวนยุบ 'พรรคการเมือง'

อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ชำแระ ระเบียบใหม่ ‘กกต.’ ทำให้กระบวนการยุบ ‘พรรคการเมือง’ รวดเร็วราวติดเทอร์โบ จบได้ภายในสามสิบวัน

สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง วิจารณ์ ระเบียบใหม่ของกกต.ยุบพรรคการเมืองได้ภายใน 30 วัน เป็นการแก้ระเบียบใหม่ กกต.  ต่อจากนี้ยุบพรรคการเมืองติดเทอร์โบ

15 ก.พ. 2566  กกต.ออกระเบียบใหม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอีกฉบับ คือ ระเบียบว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ. 2566  มีสาระสำคัญ คือ 

  • ยกเลิกระเบียบเก่า ของ กกต.ปี 2564
     
  • พรรคการเมืองใดถูกร้องหรือพบว่าทำผิด มาตรา 92 ของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง (ล้มล้างการปกครอง ปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย  แสวงหากำไร  ยอมให้คนนอกครอบงำ  รับบริจาคจากบุคคลเพื่อบ่อนทำลายความมั่นคง  สนับสนุนคุกคามความสงบเรียบร้อย  เรียกรับเพื่อให้ได้ตำแหน่งทางการเมือง  รับเงินจากแหล่งมิชอบด้วยกฎหมาย  รับเงินจากคนไม่มีสัญชาติไทย) ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อรับหรือไม่รับเรื่องใน 7 วัน
  • การรวบรวมข้อเท็จจริง ให้เสร็จใน 30 วัน ขอขยายได้ครั้งละ 30 วัน
  • เมื่อเสนอ กกต. ลงมติยุบพรรค ให้ กกต. พิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน  เพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรค
     
  • ระเบียบนี้ ไม่ใช้กับ คำร้องเก่าก่อนประกาศ 

ชี้ระเบียบใหม่ 'กกต.' ติดเทอร์โบกระบวนยุบ 'พรรคการเมือง'ชี้ระเบียบใหม่ 'กกต.' ติดเทอร์โบกระบวนยุบ 'พรรคการเมือง'ระเบียบว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ. 2566ระเบียบว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ. 2566

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s