ตร.สันติบาลฉะเชิงเทราจัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รุ่นที่ 2

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/711828

ตร.สันติบาลฉะเชิงเทราจัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รุ่นที่ 2

ตร.สันติบาลฉะเชิงเทราจัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รุ่นที่ 2

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 15.21 น.

วันนี้ (17 ก.พ.66) ที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 2 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ตามที่กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ได้มอบหมายให้หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สำหรับนักเรียนนักศึกษา จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 120 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้คนไทยมีความเคารพรัก เทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ในพื้นที่เป้าหมาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s