มูลนิธิหัวใจฯ จัดประกวดภาพยนตร์สั้น ‘CPR วิชาชีวิต’ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 300,000 บาท

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/711894

มูลนิธิหัวใจฯ จัดประกวดภาพยนตร์สั้น ‘CPR วิชาชีวิต’ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 300,000 บาท

มูลนิธิหัวใจฯ จัดประกวดภาพยนตร์สั้น ‘CPR วิชาชีวิต’ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 300,000 บาท

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 16.54 น.

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ทีมละ 3 – 5 คน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้น “CPR วิชาชีวิต” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 300,000 บาท เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี การสถาปนามูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้แนวคิด “CPR วิชาชีวิต Everyone Can Be The Hero” เพื่อเป็นสื่อในการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการช่วยชีวิตด้วยการ CPR และการใช้เครื่อง AED โดยเปิดรับโครงเรื่อง (Treatment) จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนจำนวน 20,000 บาท ในการนำไปผลิตภาพยนตร์สั้น พร้อมทั้งจะได้ร่วม work shop กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภาพยนตร์สั้น ส่งผลงานและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thaiheart_fd@hotmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s